Прессъобщение

Начало » Новини
03 Юни 2022
Съветът на Европейския съюз взе решение да преустанови разпространението на територията на Европейския съюз на още три руски телевизионни програми: Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 и TV Centre International.
Пълният текст на Регламент (ЕС) 2022/879 на Съвета от 3 юни 2022 г. може да намерите:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=BG