Прессъобщение

Начало » Новини
15 Юни 2022
Днес, 15 юни 2022 г., Съветът за електронни медии разгледа и прие протокол от дейността на техническата комисия, извършила проверка на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия.

СЕМ установи, че на условията на Закона за радиото и телевизията и Процедурата, приета с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г., отговарят всички 8 (осем) кандидати.

До втори етап – разглеждане на документите по същество, се допускат:
1. Сашо Диков
2. Ирина Величкова
3. Сашо Йовков
4. Василена Матакиева
5. Емил Кошлуков
6. Венелин Петков
7. Красимир Ангелов
8. Светлана Божилова

На 23 юни 2022 г. СЕМ ще обяви допуснатите кандидати до трети етап на Процедурата – изслушване.