Съобщение

Начало » Новини
24 Ноември 2022
На 23 ноември започна Международната конференция на медийните регулатори от Балканския регион, която Съветът за електронни медии организира. В събитието се регистрираха представители на Албания, Гърция, Косово, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.

Конференцията откри председателя на СЕМ Соня Момчилова с думите: „Вярвам, че срещата ни ще бъде ползотворна и ще ни даде отговори на много въпроси, пред които сме изправени и чието решение ще е от полза за хармонията и нормализирането на медийната среда, регулирането на която е все по-деликатна и сложна дейност“. Онлайн поздравление към форума отправи и Любош Куклиш от EPRA (European platform of regulatory authoritie).

Във втория ден на форума участниците представиха конституирането, структурата и особеностите на регулаторните органи в своите страни. Модераторът на панела „Изкуственият интелект в регулацията – предимства и рискове“, д-р Габриела Наплатанова, член на СЕМ, подчерта възможността за противопоставяне на дезинформацията и езика на омразата с помощта на технологиите. Гостенката от Каталунския регулагорен орган Моника Рюис представи разработен модел на изкуствен интелект, който подпомага мониторинга при подбора на потока от информация, която трябва да се анализира. Дениз Гюлер запозна участниците със системата за анализ на данни, с която работи турският медиен регулатор. Владимир Петков (CEO Identix) презентира възможностите на изкуствения интелект в борбата с езика на омразата, а специалистът по киберсигурност Ясен Танев постави акцент върху етичните аспекти при работата с изкуствения интелект. Заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов очерта регулаторната рамка и очакваните промени в законодателството.

След обяд форумът продължава своята работа по темите: дезинформация, медийна грамотност,  регионални особености на регулацията; търговско слово за хазарт.