Прессъобщение

Начало » Новини
06 Декември 2022
След подписан меморандум за сътрудничество със Съвета за електронни медии, Националната агенция за приходите е издала девет наказателни постановления тази година

На организираната от Съвета за електронни медии в края на месец ноември Международна конференция на медийните регулатори от Балканския регион в София (23-25 ноември 2022 г.), в панела „Регионални особености на регулацията и съвременни предизвикателства“, участниците дискутираха върху темата за рекламата на хазарт в медиите. Специално за да представи опита на страната, в която е въведена абсолютна забрана за рекламиране на хазарт, на конференцията беше поканен гост-лектор от Италия.
Председателят на СЕМ Соня Момчилова отбеляза, че Съветът е инициатор на този разговор, а началото е поставено с подписването на Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НАП през месец август тази година. Тя подчерта, че темата с рекламирането на хазарта е проблем не само на българското общество.
Изпълнителният директор на Агенцията Борис Михайлов посочи, че с дигитализацията на сектора се появяват все нови и нови платформи. НАП си дава сметка, че хазартът носи съществени приходи в хазната, но независимо от всичко само за две години Агенцията е спряла дейността на над 130 сайта за онлайн залагания без лиценз, като за един месец е преустановена дейността на 49 платформи за онлайн залагания. Реално, НАП наблюдава едва от две години процеса с хазарта (преди това в компетентността на Държавната комисия по хазарта) и следи за изпълнението на закона, като е безкомпромисна към нарушителите. В тази връзка и с цел засилване на ефективността на сътрудничеството между СЕМ и НАП по прилагане на нормативната уредба, свързана с търговското слово за хазарт, през м. август 2022 г. е сключен Меморандум за сътрудничество между двата органа. Съветът редовно изпраща сигнали до Агенцията за неправомерно съдържание, по които се правят проверки. Благодарение на успешното сътрудничество до момента са издадени девет наказателни постановления на хазартен оператор, три национални и една музикална телевизии заради излъчване на нерегламентирани реклами на хазартни игри. Изпълнителният директор на приходната агенция посочи още, че е поставено началото и на кампания, посветена на отговорния хазарт, като целта е да се разясняват пред широката общественост рисковете и последиците от хазартната зависимост. Той оцени като ползотворно сътрудничеството между двете структури в превенцията и контрола на хазарта.
Гост-лекторът от Италия Франческо Ди Джорджи представи опита на страната си, където с промени в законодателството от 2018 г. се забранява прякото и непряко рекламиране на залагания с парични награди, както и на хазарт, независимо от това как се извършват и с какви средства. Целта на законодателните промени е да направи борбата срещу пристрастяването към хазарта все по-ефективна и да засили защитата на потребителите и на общественото здраве. На Google и Youtube, като собственици на платформи за споделяне на видеоклипове, са наложени санкции от 700 000 и 750 000 евро и е издадена заповед за сваляне на незаконно съдържание за хазарт.
На 13 декември Съветът за електронни медии организира кръгла маса на тема Отговорен хазарт от 11 часа в административната сграда на СЕМ (бул. „Шипченски проход“69“) в която ще вземат участие СЕМ, НАП, браншови организации на доставчиците на медийни услуги, на доставчици на хазартни игри и други заинтересувани лица.