Прессъобщение

Начало » Новини
30 Януари 2023
На 30 януари 2023 година в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/180 на Съвета от 27 януари 2023 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/2474 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

С посочения акт за изпълнение, считано от 1 февруари 2023 г., влизат в сила ограничителните мерки по отношение на още четири телевизионни програми: NTV/NTV Mir; Rossiya 1; REN TV; Pervyi Kanal.

На територията на Европейския съюз е забранено излъчването или предоставянето на възможност, улесняването или допринасянето по друг начин за излъчването на каквото и да е съдържание от юридически лица, образувания или органи, посочени в Приложение XV на Регламент (ЕС) № 833/2014. Забраната включва предаване или разпространение чрез какъвто и да е способ, като кабел, сателит, телевизия през интернет протокол, доставчици на интернет услуги, платформи или приложения за споделяне на видеоклипове в интернет, независимо дали са нови или вече инсталирани.

Списъкът на всички юридически лица, образувания или органи, включени в Приложение XV на Регламент (ЕС) № 833/2014:
RT - Russia Today English;  RT - Russia Today UK;  RT - Russia Today Germany;  RT - Russia Today France;  RT- Russia Today Spanish;  Sputnik;  Rossiya RTR /  RTR Planeta;  Rossiya 24 / Russia 24;  TV Centre International;  NTV/NTV Mir;  Rossiya 1;  REN TV;  Pervyi Kanal.