Прессъобщение

Начало » Новини
06 Февруари 2023
Съветът за електронни медии проведе работна среща с Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) във връзка със зачестилите сигнали на зрители за силата на звука на рекламите. 
Съветът запозна представителите на АБРО с резултатите от проверките, извършени от специализирана администрация, които показват завишени нива на звука на търговските съобщения в част от телевизионните програми.
Законът за радиото и телевизията предвижда задължение за доставчиците на медийни услуги да спазват Единния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата, приет в индустрията, който се основава на Препоръка 128 на Европейския съюз по радиоразпръскване относно нормализирането на звука на програмите и  допустимите максимални нива.
От АБРО отбелязаха, че като представители на индустрията, прилагат единния стандарт и в духа на добрите практики на саморегулацията и корегулация са предприели действия за преодоляване на констатирани проблеми и нарушения от страна на техните членове.
От Асоциацията информираха СЕМ, че активно се работи и върху промени в Етичните правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри. След приемането им от Националния съвет за саморегулация, АБРО ще запознае Съвета за електронни медии с тях.