Съобщение

Начало » Новини
08 Февруари 2023
На 1 февруари 2023 г. влезе в сила Кодексът за поведение относно мерките за оценка, означаване и ограничаване на достъпа до предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.

Кодексът е разработен съвместно от Съвета за електронни медии, Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Българското национално радио и Българската национална телевизия, съгласно чл. 17а, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията. Приет е от СЕМ с Решение № РД-05-7 от 12 януари 2023 г.

Кодексът е форма на съвместно регулиране за защита на детската аудитория по смисъла на Закона за радиото и телевизията и Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и не ограничава приложението на задължения по отношение закрилата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и други нормативни актове.

Кодексът е задължителен за всички доставчици на медийни услуги, съгласно чл. 17а, ал. 5 от Закона за радиото и телевизията. Разпоредбите му относно услугите на платформите за споделяне на видеоклипове са задължителни за доставчиците на такива услуги.

Кодексът за поведение по чл. 17а от ЗРТ е достъпен тук