Прессъобщение

Начало » Новини
17 Март 2023
Членовете на Съвета за електронни медии проведоха работна среща с представителите на мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във връзка с медийното отразяване на кампанията за предсрочни парламентарни избори на 02.04.2023 г.

От страна на ОССЕ – Службата за демократични институции и права на човека (БДИЧП) в срещата участваха Тана де Зулуета – ръководител на мисията и Джузепе Миладзо, медиен анализатор.

Председателят на СЕМ Соня Момчилова запозна представителите на ОССЕ с дейността и функциите на Съвета по време на изборите, както и с организацията, която е създадена в регулаторния орган за осигуряване на бърза и ефективна връзка с Централната избирателна комисия. В резултат на това взаимодействие до момента в ЦИК са подадени осем сигнала за нарушение на изборното законодателство, информира Момчилова. Тя посочи още, че мониторингът в СЕМ осъществява приоритетно наблюдение както върху езика на омразата, така и върху обозначаването на агитационното съдържание и включването на деца в кампанията. Специализираното наблюдение следи и за своевременното оповестяване на договорите с кандидатите, тарифите за реклама и съблюдаването на платеното и безплатно агитационно съдържание.

Председателят на Съвета запозна представителите на мисията и с една инициатива, която вече е традиционна за работата на регулатора по време на избори – паралелно изготвяне, заедно с фокусирания мониторинг, на социологическо изследване за това как се възприема медийното поведение по време на кампанията. Резултатите от него се ползват не само от СЕМ, но и от Централната  избирателна комисия  и от самите кандидати. Според данните от специализираното наблюдение на СЕМ и социологическото проучване на Екзакта Рисърч се наблюдава все по-намален интерес към платените и безплатни форми на медийна реклама и предвидени от Изборния кодекс пакети за агитация за сметка на присъствие в дигиталните платформи и нелинейните доставчици.

Членовете на Съвета споделиха впечатленията си от ефекта и адекватността на финансирането както на СЕМ, така и на обществените доставчици и подчертаха необходимостта от широка дискусия по проблема, в която да участват и представители на регулатора.

Тана де Зулуета информира, че в тази кампания за предсрочни избори в България от мисията отделят специално внимание на социалните медии и поведението на кандидатите. Медийният анализатор Джузепе Миладзо прояви интерес към нарушенията констатирани от специализирания мониторинг и сигналите, които най-често СЕМ изпраща към ЦИК. Представителите на мисията за наблюдение на предсрочния парламентарен вот поставиха и някои въпроси, свързани с медийната среда и с инвестициите в нея.


Снимка 1
Снимии 2