Прессъобщение

Начало » Новини
25 Април 2023
Днес, 25.04.2023 г., членовете на Съвета за електронни медии се срещнаха с генералния директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков, по негова инициатива. На срещата генералният директор сподели необходимостта от изработването на национална стратегия за обществените медии, която да отговори на предизвикателствата, с които общественият доставчик се сблъсква. Липсата на посока и визия за развитието и модернизацията на "Старата къща" ограничават възможностите за привеждането на БНТ в конкурентноспособен на дигитализиращата се динамично, глобална медийна среда формат.
Даването на посока и следването и от бъдещите ръководители на медията, трябва да се превърне в приоритет на законодателя, обединиха се страните в срещата.