Прессъобщение

Начало » Новини
01 Юни 2023
МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и СЕМ съвместно срещу нерегламентираното ползване на музика

Организацията на автори и композитори МУЗИКАУТОР, организацията на продуценти и изпълнители ПРОФОН и Съветът за електронни медии (СЕМ) обединяват сили за засилване на контрола по отношение на правомерното използване на музикално съдържание от доставчиците на медийни услуги. Това стана ясно след среща между представителите на трите организации, която се проведе в понеделник, 29 май.
СЕМ ще продължи търсенето на по-ефективни методи за защита на авторските и сродни на авторското права, както в производството по лицензиране или регистриране, така и при упражняване на надзор върху дейността на доставчиците, а МУЗИКАУТОР и ПРОФОН заявиха готовност за активно сътрудничество с регулатора.
Съгласно Закона за авторското право и сродните му права използването на музика изисква предварително разрешение от правоносителите или от организациите, които ги представляват и управляват авторските и сродните им права. От друга страна лицата, които кандидатстват за лицензия или регистрация от СЕМ, следва да представят доказателства за уредени права за музикалното съдържание в програмите си в съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията както при самото кандидатстване, така и впоследствие – при поискване.
Въпреки това от началото на годината в СЕМ са получени близо 20 сигнала за различни телевизионни оператори, които не са уредили съответните права и неправомерно използват музикални произведения.
„Предвид обществената значимост на авторските и сродните на авторското права Съветът за електронни медии, в рамките на своите законови правомощия, е предприел необходимите действия и проверки по тези сигнали“, посочиха членовете на СЕМ, като подчертаха необходимостта от сътрудничество, за да се гарантира по-високо ниво на опазване на интелектуалната собственост.
Изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров подчерта, че уреждането на правата е ключово и за самия медиен сектор с цел предпазването му от нелоялна конкуренция.
От своя страна изпълнителният директор на ПРОФОН Владимир Владимиров посочи, че съвместната работа със СЕМ е съществена за защитата на сродните права.
Представителите на МУЗИКАУТОР, ПРОФОН и СЕМ се обединиха около позицията, че ще предприемат всички законови действия за обезпечаване на правомерното използване на музикалното съдържание в радио- и телевизионните програми.

Изтегли файла