Прессъобщение

Начало » Новини
11 Септември 2023
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 14 до 15 септември 2023 г. включително, могат да закупят конкурсни книжа за обявените конкурси за издаване на лицензии за радиодейност за:
-  град Монтана, честота 98.2 MHz, за програма с общ (политематичен) профил;
- град Търговище, честота 105.6 MHz, за програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години.

Конкурсните книжа се закупуват на адрес:
гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет.6, стая 606 б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.

Цената на книжата е 650 (шестстотин и петдесет) лева.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

В графа “основание за плащане” задължително се посочват градът и честотата, за която се кандидатства.