Прессъобщение

Начало » Новини
18 Октомври 2023
Съветът за електронни медии очаква от доставчиците на медийни услуги да спазват най-високи професионални и етични стандарти в контекста на ситуацията в Близкия Изток.
Съветът отправя призив за проява на по-голяма чувствителност с оглед защита сигурността и безопасността на гражданите от различните общности в страната.
Нека медиите не стават платформа на онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие.