Обява за длъжност главен специалист – организационни дейности

Начало » Новини
01 Ноември 2023
Обява за длъжност
Главен специалист – организационни дейности
Обща администрация

Отговорности:
• Подпомага дейността на председателя и членовете на СЕМ.
• Участва в осигуряването на информационната политика на Съвета за електронни медии и публичните изяви на неговите председател и членове.
• Административно обслужване. Осъществява организирането и провеждането на пресконференции, официални и работни срещи.
• Изготвя официални съобщения за дейността и от името на Съвета за електронни медии.
• Поддържа актуална информация на интернет страницата на СЕМ.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: средно
• Професионален опит – 2 години професионален
• Професионална област – администратино обслужване
• Добри комуникативни умения
• Мотивация, инициативност и аналитично мислене
• Умение за работа в екип и желание за обучение и развитие
• Организиран, със системен подход в работата
• Дигитална компетентност
Кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 107а от Кодекса на труда.

Минимална месечна заплата: 1400 лева - Трудови правоотношения

Моля изпращайте СV-та на имейл – office@cem.bg