Прессъобщение

Начало » Новини
05 Февруари 2024
Днес, 5 февруари 2024 г., в Министерството на културата бе подписан Меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност. Подписи под официалния документ в присъствието на зам.-министъра на културата Виктор Стоянов положиха министърът на културата Кръстю Кръстев, председателят на Съвета за електронни медии Соня Момчилова, генералният директор на Българската национална телевизия Емил Кошлуков, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, председателят на Сдружение „Коалиция за медийна грамотност“ Кристина Христова и изпълнителният директор на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО Анна Танова.

Съгласно Директивата за аудиовизуалните медийни услуги българската държава, като член на Европейския съюз, следва да насърчава и предприема мерки за развитието на умения за медийна грамотност. Чл. 33а от Закона за радиото и телевизията медийната грамотност включва умения и знания, които позволяват на гражданите: да правят информиран избор за медийното съдържание и за медийните услуги; да използват медийните услуги и медийното съдържание по безопасен начин; да създават медийно съдържание и да участват отговорно, етично и ефективно в различните форми на комуникация. В изпълнение на горецитираната Директива, както и на Програмата за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.), в Министерството на културата бе изработен Меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност, с цел постигане на широка информираност на гражданите по отношение на медийната регулация и саморегулация, правилата и принципите за добра журналистическа практика и етична журналистика съгласно Етичния кодекс на българските медии; правилата за почтена и правдива реклама по смисъла на Национални етични правила за реклама и търговска комуникация.

Въз основа на подписания меморандум Съветът за електронни медии и Министерството на културата планират да изработят кампания за медийна грамотност, която ще обхване настоящата година. Целта на кампанията е повишаване осведомеността и ангажираността на българските граждани относно необходимостта от критичен поглед и информиран избор за медийното съдържание.

Част от кампанията ще бъдат и информационни аудио- и/или аудиовизуални клипове, които по разбираем начин ще представят темата за медийната грамотност. Участниците в Меморандума ще съдействат за разпространението на клиповете, както и ще осигурят медийно време на експерти по темата, според възможностите на програмните си схеми. Срокът на Меморандума е 31 декември 2024 г.


Прессъобщение