Дискусия на тема „Децата и медиите“

Начало » Новини
15 Февруари 2024
На 15 февруари Съветът за електронни медии организира кръгла маса на тема „Децата и медиите“, в която участие взеха представители на Държавната агенция за закрила на детето, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Национална мрежа за децата, УНИЦЕФ България, Сдружение за споделено учене ЕЛА, психолози.
В рамките на събитието Сова Харис представи социологическо проучване за потреблението на медийно съдържание от деца. Проучването е по инициатива на Съвета за електронни медии, който за първи път възлага подобно мащабно изследване. То е реализирано в периода 6 – 19 ноември 2023 г. и обхваща 1305 деца на възраст 3-18 години; 1305 родители на деца на възраст 3-18 години; 230 родители на деца на възраст 0-2 години.
Резултатите от изследването показват, че най-масовият тип медия, която децата потребяват, е телевизията, като преобладаваща част от тях (67%) гледат телевизия всеки ден. Голям е делът на домакинствата (45%), в които телевизорът е включен дори и никой да не го гледа, което потенциално излага децата на медийно съдържание, независимо дали е ефективно или фоново. Най-често използваното електронно устройство от деца е смартфонът. Мобилните устройства като смартфон/ таблет/ компютър/ лаптоп се ползват за гледане на видеа (92%), гледане на филми и/или сериали (61%) и за чатове, писане с приятели (34%). Социалните мрежи (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram) са най-често посещавани.
Резултатите от изследването показват и че родителите не са достатъчно запознати със съдържанието, което потребяват децата им, независимо дали гледат телевизия, играят видео игри на конзола или играят на телефона или таблета си.Дискусия на тема „Децата и медиите“
Дискусия на тема „Децата и медиите“


Анализ проучване Презентация