Кръгла маса на тема „Търговското слово за хазарт в медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове“

Начало » Новини
20 Декември 2023
КРЪГЛА МАСА ОТНОСНО ТЪРГОВСКОТО СЛОВО ЗА ХАЗАРТ

Съветът за електронни медии организира кръгла маса на тема „Търговското слово за хазарт в медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове“, която се проведе на 13 декември 2022 г. в заседателната зала на Съвета.
Срещата е продължение на инициирания разговор между Съвета за електронни медии и Националната агенция за приходите (НАП), поставено с подписването на Меморандум за сътрудничество между СЕМ и НАП през м. август тази година и продължен по време на Международната конференция на регулаторите он Балканския регион през м. ноември в София.
В кръглата маса взеха участие представители на Националната агенция за приходите, на доставчиците на медийни услуги и на организаторите на хазартни игри, Националния съвет за саморегулация, психиатри, представители на Центъра за изследване на демокрацията, Националната мрежа за децата, Асоциация „Родители“ и др.
Председателят на СЕМ Соня Момчилова подчерта при откриването на срещата, че в Съвета всекидневно постъпват множество сигнали от недоволни зрители, но правомощията, които Законът за радиото и телевизията дават на регулатора, са твърде ограничени, като и въпреки това регулацията на търговското слово за хазарт в медийните услуги са от първостепенно значение в работата на СЕМ като осмислена отговорност пред подрастващите у нас. Психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова съобщи за постоянно растящия брой на зависимите от хазарт, на които трудно може да се помогне, тъй като хазартната зависимост не се лекува с медикаменти. Представителите на Българската гейминг асоциация информираха за общ проект за саморегулация, който съдържа осем точки, включително недопускането в реклами за хазарт на лица под 23 години; забрана за съобщаване на размера на възможните парични награди; забрана за излъчване на реклами на хазарт в радио- и телевизионните програми в часовия интервал между 05:00 ч. и 18:00 ч., освен по време на спортни събития; включване в рекламите на изрично съобщение за отворен хазарт (разумно залагане) и др. Председателят на Националната мрежа за децата Георги Богданов подкрепи предложението за забрана на хазарт в определен часови пояс и призова за по-строго спазване на сега съществуващите норми и изисквания. Председателят на Националния съвет за саморегулация Ели Герганова приветства готовността на индустрията да се обедини от осмислената нужда от саморегулация. Тя предложи да се сложи началото на обсъждане и създаване на правила, за да се намерят подходящи критерии и мярка в три аспекта: обема на рекламите на хазарт, достъпа на деца до тях и съдържанието им.
В заключение на срещата изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов посочи, че отличното взаимодействие между СЕМ и НАП е довело до засилване на мерките за контрола и превенция на рекламите в хазарта, както и до налагане на санкции за непозволена реклама.