Съобщение

Начало » Новини
13 Май 2024
Комуникационна кампания за по-добра осведоменост за дезинформация във връзка с изборите за Европейски парламент

Европейската комисията предприе поредица от действия за повишаване на осведомеността относно рисковете от дезинформация, манипулиране на информация и външна намеса в изборите за Европейски парламент.
Комисията заедно с Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), от която Съветът за електронни медии е част, стартира съвместна комуникационна кампания за информиране на гражданите относно свързаните рискове, насърчаване на критичното мислене и предоставяне на практически съвети за идентифицирането и ограничаването на дезинформацията.
Изработен е видеоклип на български и на другите официални езици в Европейския съюз, който ще бъде излъчван във всички държави членки.