Прессъобщение

Начало » Новини
11 Юни 2024
Съветът за електронни медии представи клип за медийната грамотност.
Информационният клип на СЕМ в аудио и видео вариант беше представен на партньорските институции и организации, подписали меморандума за повишаването на медийната грамотност - Министерството на културата, Българското национално радио, Българската национална телевизия, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори – АБРО и Коалицията за медийната грамотност.
Посланието на видеоклипа е насочено към различни публики, а идеята му е популяризиране на медийната грамотност през традиционните медии и онлайн платформи. Предвидени са два варианта с продължителност 30 и 15 секунди, както и субтитрирана версия.
Представителите на обществените медии изразиха готовност да го разпространяват в национален ефир.
Страните по меморандума се ангажираха да продължат общите усилия за повишаване на медийната грамотност в дългосрочен план.


Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение