Прессъобщение

Начало » Новини
02 Юли 2024
Съветът за електронни медии проведе дискусия на тема „Европейският акт за свобода на медиите – възможности и предизвикателства“. В дискусията участваха представители на Комисията по журналистическа етика, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори АБРО, БНТ, БНР, БТВ Медиа Груп, ръководството и преподаватели от ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски“.
И. д. председателят на СЕМ д-р Габриела Наплатанова определи срещата по инициатива на регулатора като изключително навременна с оглед на приемането на Европейския акт за свобода на медиите (ЕАСМ/EMFA) на 17 април тази година. Европейският акт за свобода на медиите предвижда по-голяма защита на журналистите от натиск и проследяване, укрепване на плурализма и редакционната независимост на обществените медии. Принципите, заложени в новия регламент бяха разяснени пред участниците в дискусията с презентация от д-р Симона Велева, член на СЕМ и проф. Нели Огнянова, специалист по медийно право. В документа са предвидени редица нови изисквания пред регулаторите, включително за оценка на концентрацията на медийния пазар, критерии за държавната реклама и прозрачност при измерването на аудиторията. Голяма част от текстовете на регламента влизат в сила от август 2025 г. В него е записано, че държавите членки на ЕС трябва да предприемат национални мерки по прилагането на регламента.  От февруари ще започне да функционира предвиденият в ЕАСМ Европейски съвет по медийни услуги, който ще решава казусите, свързани с прилагането на регламента. Националните регулаторни органи (НРО) ще играят ключова роля в успешното прилагане и мониторинг на текстовете на акта за медийна свобода. Затова е от изключителна важност да се осигури адекватна експертиза, технически и финансови ресурси за НРО, подчертаха участници в срещата.

Цялата дискусия можете да проследите тук.


Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение
Прессъобщение