Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Начало » Финансова информация » Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
05 Ноември 2020

Изтегли файла