Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Начало » Финансова информация » Информация за разходите по бюджетни програми към 31.12.2020 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
11 Март 2021

Изтегли файла