Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
15 Юни 2021 Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че съгласно чл.16, ал.1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност следва да заплатят втората  вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 30 юни 2021 година.