Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
10 Септември 2021
Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че съгласно чл.16, ал.1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност следва да заплатят третата вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 30 септември 2021 година.