Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Начало » Финансова информация » Информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
27 Октомври 2021

Изтегли файла