Съобщение

Начало » Финансова информация » Съобщение
27 Септември 2022 Напомняме на всички доставчици на медийни услуги, че съгласно чл. 16, ал. 1 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност следва да заплатят трета вноска от годишната лицензионна или регистрационна такса до 30 септември 2022 година.