Отчет за разходите по бюджетни програми към 30.06.2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Начало » Финансова информация » Отчет за разходите по бюджетни програми към 30.06.2022 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
29 Септември 2022

Изтегли файла