Открито управление

Начало » Финансова информация » Открито управление
Филтър

Дневна информация за плащанията на СЕМ - 22.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 20.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 19.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 18.01.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 30.11.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 13.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 12.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 11.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 08.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 06.01.2021 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 30.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 29.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 23.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 22.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 21.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 18.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 17.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 16.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 15.12.2020 г.
Дневна информация за плащанията на СЕМ - 14.12.2020 г.