ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
ВИС ВИТАЛИС logo ВИС ВИТАЛИС
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат - AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Казанлък 89.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 03.06.2014 г.
Лицензия ЛРР-01-1-070-01-01 / 03.06.2014 г.
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице СД ВИС ВИТАЛИС - САМАРСКИ И С-ИЕ»
Уеб сайт http://www.vvitalis.com/
Streaming ONLINE ВИС ВИТАЛИС ONLINE
ГЛАРУС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-045-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Гларус Р ООД »
ГЛАСЪТ НА БУРГАС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас 98.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 17.12.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-1-069-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Бургас »
Уеб сайт http://www.radioburgas.net/
Streaming ONLINE ГЛАСЪТ НА БУРГАС ONLINE
ДАРИК НОСТАЛДЖИ  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - носталгична музика от 50-те години до края на 20-ти век.
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 90.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-028-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Дарик 90 София ЕООД »
Уеб сайт http://dariknostalgie.bg/
Streaming ONLINE ДАРИК НОСТАЛДЖИ ONLINE
ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ logo ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 23.11.2000 г.
Лицензия 1-064-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Дарик Радио АД »
Уеб сайт http://darikradio.bg/
Streaming ONLINE ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ ONLINE
ДАРИК РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ (DRT)  
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-008-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Дарик Радио АД »
ДЖАЗ ФМ/ JAZZ FM logo ДЖАЗ ФМ/ JAZZ FM
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - джаз музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 104.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-002-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.jazzfm.bg/
Streaming ONLINE ДЖАЗ ФМ/ JAZZ FM ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велинград 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 23.09.2008 г.
Лицензия 1-002-01-01
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ловеч 103.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 31.03.2008 г.
Лицензия 1-002-01-02
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ямбол 104.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.02.2008 г.
Лицензия 1-002-01-03
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Монтана 95.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 16.04.2007 г.
Лицензия 1-002-01-04
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Габрово 107.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 16.04.2007 г.
Лицензия 1-002-01-05
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 106.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-002-01-06
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Стара Загора 106.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-002-01-07
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE
ЕНДЖОЙ/ N-JOY logo ЕНДЖОЙ/ N-JOY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна 90.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-002-01-08
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радиокомпания Си.Джей ООД »
Уеб сайт http://www.njoy.bg/
Streaming ONLINE ЕНДЖОЙ/ N-JOY ONLINE