Кариери

Начало » Кариери

123
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 09.03.2020 г. Прекратен с заповед РД-13-22 от 17.03.2020 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 21.06.2019 г.
Конкурс за длъжност главен счетоводител - 02.05.2019 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор (2 щ. бр) - 04.04.2019 г.
Конкурс за длъжност юрисконсулт - 09.01.2019 г.
Конкурс за длъжност директор - 09.01.2019 г. на дирекция "Специализирана администрация - НЛРПР" 
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 09.01.2019 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор - 08.11.2018 г. Tест на 17.12.2018г. от 9:30 часа.
Конкурс за длъжност юрисконсулт - 12.10.2018 г.
Конкурс за длъжност главен експерт - 28.12.2017 г.
Конкурс за длъжност старши експерт - 28.12.2017 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор - 28.12.2017 г.
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 28.12.2017 г.
Конкурс за длъжност директор - 02.11.2017 г. на дирекция "Обща администрация"
Конкурс за длъжност старши юрисконсулт - 13.10.2017 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор - 13.10.2017 г.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "старши инспектор" - 2 щ. бр. - 26.07.2017 г.
Конкурс за длъжност старши инспектор 2 щ. бр - 07.07.2017 г.
123