Новини

Начало » Новини

Заседанието на СЕМ може да бъде наблюдавано тук
Пленарно заседание на ERGA: Членовете обсъждат EMFA, избират нов Управителен съвет и очакват работната програма за 2023 г.
Европейски законодателен акт за свободата на медиите (EMFA): ERGA приема документ с позиция в подкрепа на инициативата и призовава за ефективна независимост на новия Европейски съвет за медийни услуги
Прессъобщение Кръгла маса относно търговското слово за хазарт
Прессъобщение Кръгла маса относно търговското слово за хазарт
Прессъобщение Работна среща в СЕМ за достъпност на медийните услуги за хора с увредено зрение или слух
Прессъобщение Продължава съвместната дейност между СЕМ и НАП след подписания меморандум
Съвместно комюнике между участниците в Международната конференция на медийните регулатори от балканския регион
Съобщение Международна конференция на медийните регулатори
Прессъобщение Международна конференция на медийните регулатори от Балканския регион 
Информационен бюлетин на СЕМ Октомври 2022
Информационен бюлетин на СЕМ Септември 2022
Информационен бюлетин на СЕМ Август 2022
ERGA приветства влизането в сила на DSA, което ще доведе до по-безопасна цифрова среда в Европа, и е подготвена за неговото прилагане
Прессъобщение Доклад на СЕМ и  и проучване на Екзакта за изборите за 48-мо Народно събрание
ERGA приветства целите на предложението за Европейски акт за свободата на медиите и подчертава значението на осигуряването на ефективна независимост и адекватни ресурси за неговото прилагане
Прессъобщение
Позиция на СЕМ по повод недопустимо отношение към представители на медиите
Прозрачност и таргетиране на политическата реклама: ERGA иска по-ясни дефиниции и недвусмислен ангажимент за координирано управление
Конкурс за длъжност старши инспектор
Конкурс за длъжност инспектор Oкончателни резултати