Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
ШАНС ТВ ШАНС ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационен
Времетраене 14:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 18.05.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-004-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ай Си Ес ЕАД »
Уеб сайт http://www.eurobet.bg/
Streaming  ONLINE
ЩЕРЕВ ТВ ЩЕРЕВ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 5:00

Вид обхват Регионален
община Хисаря

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.10.2003 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–124–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Щерев Оил ЕООД »