Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Ловеч

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-018-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Ловеч »
Уеб сайт http://www.lovech.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО РАЗГРАД  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:30
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
Община Разград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 30.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-019-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Разград »
Уеб сайт http://www.razgrad.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО СРЕДЕЦ ОБЩИНСКО РАДИО СРЕДЕЦ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
населените места от Община Средец

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 19.10.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-023-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Средец »
Уеб сайт http://sredets.bg/
ПЛАНЕТА ФОЛК ПЛАНЕТА ФОЛК
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 15.03.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-072-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Пайнер Медиа ООД »
Уеб сайт http://planetafolk.tv/
Пловдивска Телевизия Тракия Пловдивска Телевизия Тракия
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.09.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–089–01 / 22.01.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Сат ТВ ООД »
Уеб сайт http://www.potv.eu/
Streaming  ONLINE
ППТВ ППТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, култура и образование
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 06.12.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-074-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Пловдивска митрополия на БПЦ »
Уеб сайт http://www.plovdivskamitropolia.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО АРЕНА РАДИО АРЕНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 6:00

Вид обхват Регионален
област Русе, гр. Бяла, гр. Борово, гр. Две Могили, гр. Вятово, с. Ценово, с. Иваново, с. Сливополе

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 07.05.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-024-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕТ Димитър Липовански - Скарамуш»
Уеб сайт http://www.arenamedia.net/
Streaming  ONLINE
РАДИО ПЕЩЕРА РАДИО ПЕЩЕРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
град Пещера

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.03.2012 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-025-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Пещера »
Уеб сайт http://www.peshtera.bg/
РАДИО ФОКУС – ПИРИН РАДИО ФОКУС – ПИРИН
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 25.07.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-027-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Фокус - Нунти ООД »
Уеб сайт http://www.focus-radio.net/
РАДИО ФОКУС –СОФИЯ РАДИО ФОКУС –СОФИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Сателит
Начална дата на разпространение 25.07.2007 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-027-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Фокус - Нунти ООД »
Уеб сайт http://www.focus-radio.net/
Streaming  ONLINE
РАДИОЦЕНТЪР КАНАЛ - М - МОНТАНА РАДИОЦЕНТЪР КАНАЛ - М - МОНТАНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00

Вид обхват Регионален
община Монтана

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-029-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Монтана »
Уеб сайт http://www.montana.bg/
Романи Як Романи Як
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, с ромска насоченост
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 31.08.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-164-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Фондация Саворе - Самоков »
СЕВЕРОЗАПАД МЮЗИК СЕВЕРОЗАПАД МЮЗИК
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 6:00
средна дневна продължителност

Вид обхват Регионален
областите Враца, Плевен, Монтана, Видин и община Ботевград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 27.01.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-088-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Северозападна Музикална Компания ЕООД »
СИТИ ТВ СИТИ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2005 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–081–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/tv
СКАЙ ТВ СКАЙ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
община Карлово, община Сопот и с. Анево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-096-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Скай Петролеум ЕООД »