Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
СКАТ СКАТ
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-публицистичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 29.03.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-090-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Скат ООД »
Уеб сайт http://www.skat.bg/
Streaming  ONLINE
СКАТ + СКАТ +
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, информационно-новинарски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-090-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Скат ООД »
Уеб сайт http://www.skat.bg/
спорт+ спорт+
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, спортно-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 31.03.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Розенфелд и Ко АД »
СРЕДНОГОРИЕ ТВ СРЕДНОГОРИЕ ТВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 7:00

Вид обхват Регионален
градовете Пирдоп, Златица, град и селата Челопеч и Чавдар

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 09.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-083-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ретел ЕАД »
Уеб сайт http://www.srednogorie.bg/
СТРУМА СТРУМА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 12:00

Вид обхват Местен
гр. Перник

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-050-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Кракра АД »
СУПЕР ТУУНС (SUPER TOONS) СУПЕР ТУУНС (SUPER TOONS)
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, детски
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2020 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-166-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Про Кидс ООД »
ТВ 999 ТВ 999
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмово-развлекателен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 03.07.2018 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-158-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Детелина Медия ООД »
ТВ ВАРНА ТВ ВАРНА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 05.04.2004 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–103–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Телевизия Варна АД »
Уеб сайт http://www.tvvarna.com/
Streaming  ONLINE
ТВ ЗАПАД ТВ ЗАПАД
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
областите Кюстендил и Благоевград

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.07.2004 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-057-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Кабел Сат - Запад ООД »
ТВ Камчия ТВ Камчия
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00
06.00 - 24.00

Вид обхват Местен
за територията на курортен комплек Камчия

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 15.04.2016 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-149-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице СОК Камчия ЕАД »
ТВ ПЛАНЕТА ТВ ПЛАНЕТА
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, музика и информация
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.05.2002 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-072-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Пайнер Медиа ООД »
Уеб сайт http://planeta.tv/
ТВ САТ КОМ ТВ САТ КОМ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 16:00

Вид обхват Местен
гр. Асеновград, гр. Куклен и с. Мулдава, област Пловдив

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.11.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-104-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Тв Сат Ком ООД »
ТВ+ ТВ+
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 01.09.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-152-06
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Розенфелд и Ко АД »
ТВВ ТВВ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Местен
гр. Видин

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–108–01 / 22.01.2013 г.
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ТВВ ООД »
ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА ТЕЛЕВИЗИЯ ВРАЦА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 18:30

Вид обхват Регионален
областите Враца и София

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-059-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Михайлов ТВ ООД »