ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ logo НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.11.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-067-01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Нова Броудкастинг Груп ЕООД »
Уеб сайт http://novatv.bg/
Streaming ONLINE НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ ONLINE
НОСТАЛГИЯ/ NOSTALGIA logo НОСТАЛГИЯ/ NOSTALGIA
Вид дейност Телевизия
Профил Специализиран, филмов
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 05.04.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-069-02
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Лени Филм ЕООД »
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Севлиево

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 01.12.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-003-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Севлиево »
ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - ЛЯСКОВЕЦ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:20

Вид обхват Местен
община Лясковец

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 26.01.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-004-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Лясковец »
ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - СИЛИСТРА logo ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - СИЛИСТРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Регионален
община Силистра, община Алфатар,община Ситово и община Кайнарджа

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 23.06.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-005-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Силистра »
ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО ОМУРТАГ logo ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО ОМУРТАГ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 0:40
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Омуртаг

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 03.01.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-007-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Омуртаг »
Уеб сайт http://www.omurtag.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО - ГАБРОВО logo ОБЩИНСКО РАДИО - ГАБРОВО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 4:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
град Габрово

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 06.01.2011 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-012-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Габрово »
ОБЩИНСКО РАДИО - ПЛЕВЕН  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00
понеделник - петък

Вид обхват Местен

населените места в община Плевен

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.01.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-008-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Плевен »
Уеб сайт http://radio.pleven.bg/
Streaming ONLINE ОБЩИНСКО РАДИО - ПЛЕВЕН ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ logo ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
община Русе

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 20.04.2000 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-009-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Русе »
Уеб сайт http://radioruse.com/
Streaming ONLINE ОБЩИНСКО РАДИО - РУСЕ ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО АЙТОС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Айтос

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 24.03.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-010-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Айтос »
Уеб сайт https://aytos.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 4:00
от понеделник до петък

Вид обхват Местен
община Велико Търново

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 25.02.2013 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-031-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Велико Търново »
Уеб сайт http://radiovelikotarnovo.com/
Streaming ONLINE ОБЩИНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ONLINE
ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА logo ОБЩИНСКО РАДИО КАВАРНА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
град Каварна

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 16.02.2010 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-014-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Каварна »
Уеб сайт http://kavarna.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО КОТЕЛ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
гр. Котел
и населените места от общината

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 13.02.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-016-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Котел »
Уеб сайт http://www.kotel.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО КЪРДЖАЛИ logo ОБЩИНСКО РАДИО КЪРДЖАЛИ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 2:00

Вид обхват Местен
Община Кърджали

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-017-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Кърджали »
Уеб сайт http://www.kardjali.bg/
ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ logo ОБЩИНСКО РАДИО ЛОВЕЧ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 1:00

Вид обхват Местен
Община Ловеч

Способ на разпространение Кабел
Начална дата на разпространение 05.08.2009 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-5-018-01
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Община Ловеч »
Уеб сайт http://www.lovech.bg/