Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
РАДИО ЗОРАНА РАДИО ЗОРАНА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат - музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 87.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-055-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Романтика ЕООД »
Уеб сайт http://zorana.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО К 2 РАДИО К 2
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, формат информационно–музикален
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 93.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия ЛРР-01 1-065-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Анаили Мили ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiok2.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Бургас 103.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице МК СТУДИО ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна честота 96.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице МК СТУДИО ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО МАЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Шумен честота 99.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-080-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице МК СТУДИО ЕООД »
Уеб сайт http://www.radiomaia.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Габрово 98.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 15.07.2008 г.
Лицензия 1-005-01-01
Срок на лицензия 30 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Агенция Атлантик ЕООД »
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 92.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-005-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Агенция Атлантик ЕООД »
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив 97.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-005-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Агенция Атлантик ЕООД »
Уеб сайт http://www.magicfm.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО МЕДЖИК ФМ РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Козлодуй
100.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 28.07.2015 г.
Лицензия 1-005-01-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Агенция Атлантик ЕООД »
РАДИО МЕДЖИК ФМ РАДИО МЕДЖИК ФМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Видин 96.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-005-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Агенция Атлантик ЕООД »
РАДИО МЕЛОДИ / RADIO MELODY РАДИО МЕЛОДИ / RADIO MELODY
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат Adult Contemporary
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна 105.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-077-04-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Фреш Радио Груп ЕООД »
РАДИО МЕТРОНОМ РАДИО МЕТРОНОМ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Хасково 87.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-040-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Диян Бояджиев ЕООД »
Уеб сайт http://radio-metronom.com/
Streaming  ONLINE
РАДИО МИКС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 18:00

Вид обхват Местен
гр. Сливен

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-046-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Гларус ООД »
Уеб сайт www.radiomixx.net
Streaming  ONLINE
РАДИО НОВА РАДИО НОВА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат - клубна музика
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 101.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-009-02-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Метрорадио ЕООД »
Уеб сайт http://www.radionova.bg/
Streaming  ONLINE
РАДИО ПЛОВДИВ РАДИО ПЛОВДИВ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
области Пловдив, Пазарджик и Смолян

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-07
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българското Национално Радио »
Уеб сайт http://bnr.bg/plovdiv
Streaming  ONLINE