ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
РАДИО СИТИ logo РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна 98.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-018-01-08
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming ONLINE РАДИО СИТИ ONLINE
РАДИО СИТИ logo РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пазарджик 96.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.02.2011 г.
Лицензия 1-018-01-09
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming ONLINE РАДИО СИТИ ONLINE
РАДИО СИТИ logo РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр.Балчик 89.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.05.2014 г.
Лицензия 1-018-01-12
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming ONLINE РАДИО СИТИ ONLINE
РАДИО СИТИ logo РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Симитли 88.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.09.2012 г.
Лицензия 1-018-01-10
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming ONLINE РАДИО СИТИ ONLINE
РАДИО СОФИЯ logo РАДИО СОФИЯ
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
град София и Софийска област

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2007 г.
Лицензия 1-063-01-08
Срок на лицензия 23 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българското Национално Радио »
Уеб сайт http://bnr.bg/sofia
Streaming ONLINE РАДИО СОФИЯ ONLINE
РАДИО СТАРА ЗАГОРА logo РАДИО СТАРА ЗАГОРА
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Регионален
области Стара Загора, Хасково, Ямбол, Сливен, Кърджали, Габрово и Велико Търново

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.10.2005 г.
Лицензия 1-063-01-09
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Обществен
Решения
Лице Българското Национално Радио »
Уеб сайт http://bnr.bg/starazagora
Streaming ONLINE РАДИО СТАРА ЗАГОРА ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Петрич 88.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-036-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ултра медия ЕООД »
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming ONLINE РАДИО УЛТРА ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Сандански 103.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 24.07.2012 г.
Лицензия 1-036-01-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ултра медия ЕООД »
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming ONLINE РАДИО УЛТРА ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград 92.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.11.2001 г.
Лицензия 1-036-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ултра медия ЕООД »
Уеб сайт http://www.radioultra.bg/
Streaming ONLINE РАДИО УЛТРА ONLINE
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пазарджик 88.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 12.02.2013 г.
Лицензия 1-036-01-05
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ултра медия ЕООД »
РАДИО УЛТРА logo РАДИО УЛТРА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Перник 107.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 25.01.2011 г.
Лицензия 1-036-01-04
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ултра медия ЕООД »
РАДИО ФМ + / RADIO FM + logo РАДИО ФМ + / RADIO FM +
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново честота 100.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-077-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД »
Уеб сайт http://fmplus.net/
Streaming ONLINE РАДИО ФМ + / RADIO FM + ONLINE
РАДИО ФМ + / RADIO FM + logo РАДИО ФМ + / RADIO FM +
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна честота 94.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-077-01-06
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД »
Уеб сайт http://fmplus.net/
Streaming ONLINE РАДИО ФМ + / RADIO FM + ONLINE
РАДИО ФМ + / RADIO FM + logo РАДИО ФМ + / RADIO FM +
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Русе честота 94.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-077-01-07
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД »
Уеб сайт http://fmplus.net/
Streaming ONLINE РАДИО ФМ + / RADIO FM + ONLINE
РАДИО ФМ + / RADIO FM + logo РАДИО ФМ + / RADIO FM +
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград честота 99.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01 1-077-01-09
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ФРЕШ РАДИО ГРУП ЕООД »
Уеб сайт http://fmplus.net/
Streaming ONLINE РАДИО ФМ + / RADIO FM + ONLINE