Вид
Обхват

Населено място
Способ на разпространение
Име на програма
РАДИО РЕЗОНАНС  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Елена 106.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.05.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-079-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Резонанс ЕООД »
РАДИО РЕЗОНАНС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Горна Оряховица 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 31.07.2018 г.
Лицензия ЛРР-01 1-079-02-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Резонанс ЕООД »
РАДИО РЕЗОНАНС  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Свищов 94.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.03.2020 г.
Лицензия ЛРР-01-1-079-01-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Резонанс ЕООД »
РАДИО РИТЪМ +  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Ethno Pop Music
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кюстендил 93.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-054-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Ритъм Плюс ЕООД »
Уеб сайт http://www.ritamplius.com/
РАДИО СИЛВЪР  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Враца честота 88.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-057-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице ЕТ Нем - Генов - Георги Генов»
Уеб сайт http://firmitel.info/silver/
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Стара Загора 96.8 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-013-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Екстаз ООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Кюстендил 88.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 26.07.2001 г.
Лицензия 1-018-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Русе

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-018-01-02
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Велико Търново 105.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 05.07.2001 г.
Лицензия 1-018-01-03
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ловеч 87.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.06.2008 г.
Лицензия 1-018-01-04
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София 99.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-018-01-05
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Благоевград 95.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-018-01-06
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пловдив 91.1 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-018-01-07
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Варна 98.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия 1-018-01-08
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE
РАДИО СИТИ РАДИО СИТИ
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR - за фоново слушане
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Пазарджик 96.4 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.02.2011 г.
Лицензия 1-018-01-09
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Лице Радио и Телевизия Сити ЕООД »
Уеб сайт http://www.city.bg/radio
Streaming  ONLINE