Концепции от конкурси

Начало » Дейности » Концепции от конкурси

123
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Антон Митов от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Андон Балтаков от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от декември 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Никола Тодоров от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Явор Симов от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Стоил Рошкев от 2019
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Валери Тодоров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от май 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Валерий Тодоров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Тома Иванов от 2017
123