Концепции от конкурси

Концепции от конкурси

Начало » Дейности » Концепции от конкурси

12
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Валерий Тодоров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Тома Иванов от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Иван Гарелов от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Константин Каменаров от 2017
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2017
Концепция за развитие на БНР на Валерий Тодоров от 2016
Концепция за развитие на БНР на Петър Пунчев от 2016
Концепция за развитие на БНР на Васил Чобанов от 2016
Концепция за развитие на БНР на Иво Тодоров от 2016
Концепция за развитие на БНР на Христин Стрижлев от 2016
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от 2016
Концепция за развитие на БНР на Росланна Белчева от 2016
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от 2016
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от 2016
Концепция за развитие на БНР на Георги Василски от 2016
Концепция за развитие на БНР на Петър Волгин от 2016
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от 2016
Концепция за развитие на БНT на Вяра Анкова от 2013
Концепция за развитие на БНT на Валерий Тодоров от 2013
12