Концепции от конкурси

Начало » Дейности » Концепции от конкурси

123
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от септември 2021 г
Концепция за развитие на БНР на Иво Тодоров от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Милен Митев от септември 2021 г.
Концепция за развитие на БНР на Жени Гаджалова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Антон Митов от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Андон Балтаков от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Даниела Манолова от декември 2019
Концепция за развитие на БНР на Александър Велев от декември 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Йовков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Никола Тодоров от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Явор Симов от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Сашо Диков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Емил Кошлуков от 2019
Концепция за развитие на БНТ на Стоил Рошкев от 2019
Концепция за развитие на БНР на Светослав Костов от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Митко Димитров от май 2019
Концепция за развитие на БНР на Валери Тодоров от май 2019
123