Обществена поръчка за охрана на обект

Начало » Новини
25 Септември 2014 Обществена поръчка за охрана на обект, възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки.

Срок за получаване на офертите: 17:00 на 10 октомври 2014 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 20.10.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на СЕМ, бул. "Шипченски проход" № 69 ет 5.

Публична покана в сайта на АОП

Договор с "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Приложение към договор с "МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Протокол Публична покана Документация Приложение 1 - Методика Приложение 2 - Оферта Приложение 3 - Указания Приложение 4 - Декларация Приложение 5 - Договор