ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Мер 2003 ООД ЕИК 130994244
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. “20-ти април” № 6, ет. 1, ап. 1
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева-Атанасова.
Съдружници   Едноличен собственик на капитала - Мариана Венелинова Желева-Атанасова.
  Договори за разпространение на програми
Мер 2004 ООД - Недействаща ЕИК 130994237
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. “Петко Р.Славейков” № 47
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1606, ул. "20-ти април" № 6, ет. 1, ап. 1
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева-Атанасова
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Георги Петров Георгиев.
  Договори за разпространение на програми
Мер 2005 ООД ЕИК 131031297
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. '20-ти април' № 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 065992625
е-mail tv01@abv.bg; mer2005@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, бл. 'Строител', вх. А, ет. 2
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Теодора Йорданова Йорданова.
Съдружници  Теодора Йорданова Йорданова, Тамара Стоянова Стоева.
  Договори за разпространение на програми
Метро Експерт ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202178783
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ж.к. ул."Иван Аксаков" No 7, вх. Б, ап. 12
Телефон 0887 736686,0888420588
е-mail office@metroexpert.net
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул."Н.Михайловски" № 18
Лице за контакт Елена Василева Йорданова
Органи на управление Управител - Елена Василева Йорданова.
Едноличен собственик на капитала   Елена Василева Йорданова.
  Договори за разпространение на програми
Милениум -Б ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203173778
Държава България
Адрес на управление Коларово 2880, ул. "Пирин" No 7
Телефон 0878 613981
е-mail miccito2000@abv.bg
Лице за контакт Георги Борисов Мицков
Органи на управление Управител - Василка Чавдарова Мицкова.
Едноличен собственик на капитала   Василка Чавдарова Мицкова.
  Договори за разпространение на програми
Мир ТВ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204692911
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Димитър Икономов" № 36, вх. В, ет. 5, ап. 112
Телефон 0894 405115
е-mail irali7777@mail.ru
Лице за контакт Ирина Олегова Ли
Органи на управление Управител -Ирина Олегова Ли.
Едноличен собственик на капитала   Ирина Олегова Ли.
  Договори за разпространение на програми
Мистрал 2007 ООД ЕИК 175235262
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул. "20 - ти април" № 6, ет. 1
Телефон 0888 949617
е-mail tvo1@abv.bg
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.

Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.

  Договори за разпространение на програми
Мистрал 2008 ООД ЕИК 175235255
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул." 20-ти април" No 6, ет. 1, ап. 1
Телефон 0888 949617
е-mail eta@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева - Атанасова.
Съдружници  Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.  Договори за разпространение на програми
Михайлов ТВ ООД ЕИК 130119552
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, район Изгрев, ул. Райко Алексиев No 50, бл. 103, вх. А, ап. 5
Телефон 092/ 665530; 0888340736
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Ст. Кялъчев № 23
Лице за контакт Цветомила Петрова Михайлова
Органи на управление Владимир Любенов Михайлов 
Съдружници  Цветомила Петрова Михайлова, Кейбъл Ком - Холдинг ООД, Здравко Любенов Михайлов, Владимир Любенов Михайлов
Лица, упражняващи контрол КЕЙБЪЛ КОМ - ХОЛДИНГ ООД, ЕИК 106577853 с управител Владимир Любенов Михайлов;
Собственици на капитала - Владимир Любенов Михайлов, Цветомила Петрова Михайлова и Здравко Любенов Михайлов 

  Договори за разпространение на програми
Мобинет България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201055998
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ул. "Хр. Белчев" № 2
Телефон 0894/40-83-83
е-mail office@mobinet.bg,
Адрес за кореспонденция Сливница 2200, ул."Съединение" № 2
Лице за контакт Росен Пламенов Иванов
Органи на управление Управител - Росен Пламенов Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Росен Пламенов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
Мододекс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175085026
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, бул."Столетов",бл.17,вх.А,ет.9,ап.35
Телефон 0888387891
е-mail meltem@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1233, ул. "Софроний Врачански", бл. 151, вх. А, ет. 3, ап. 8
Лице за контакт Мелтем Ридваев Хасанов
Органи на управление Управител - Мелтем Ридваев Хасанов.
Едноличен собственик на капитала   Мелтем Ридваев Хасанов.
  Договори за разпространение на програми
Монт 7 Холдинг ООД - Недействаща ЕИК 11101591
Държава България
Адрес на управление гр. София 1612, ул. "Ворино" № 5, вх. А, ап. 22
Телефон 096/ 300360
Адрес за кореспонденция гр. София 1612, ул. бул. "Цар Борис" ІІІ № 81В, ет. 5
Лице за контакт Иво Димитров Гигов
Органи на управление Управител - Емил Милков Иванов.
Съдружници  "Ес Ес Трейд  енд  Консултинг" ЕООД,  Емил Милков Иванов, Мариан Иванов Римпев,
Екатерина Георгиева Гигова.

  Договори за разпространение на програми
МПМ ООД ЕИК 110518526
Държава България
Адрес на управление Алтимир 3251, ул. Савчо Бренишки № 14
Телефон 0659/ 2908; 0659 92625; 0888 715081
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Димитринка Петкова Данова.


  Договори за разпространение на програми
МСИМ ООД ЕИК 110518533
Държава България
Адрес на управление Луковит 5770, ул. 'Любен Каравелов' № 18
Телефон 0659/ 2908; 0659/ 7124; 0888 949617; 0659 92625
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Паисий' № 8, бл. 'Септември', вх. Г, ет. 2
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Мариан Антонов Атанасов.
Съдружници  Мариан Антонов Атанасов, Стефан Иванов Терзийски, Велика Евтимова Йотова, Пламен Петров Петров.
  Договори за разпространение на програми
Мултисат ЕООД - Недействаща ЕИК 101141973
Държава България
Адрес на управление гр. София 1202, ул. 'Козлодуй' № 20-28, бл.5,ет.6,ап.22
Телефон 02 8313065, 0888518865
е-mail multisat@brodsoft.com
Лице за контакт Бойко Василев Бочев
Органи на управление Управител - Бойко Василев Бочев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Бойко Василев Бочев.
  Договори за разпространение на програми