Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
Дискавъри-2000 ООД ЕИК 126529385
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, пл. 'Свобода', сграда на НТС, ст. 407
Телефон 0888135252; 064 970130
е-mail discovery@ optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр. Ловеч 6300, пл. 'Свобода', сграда на НТС, ст. 407
Лице за контакт Поля Петкова Митова
Органи на управление Управител- Поля Петкова Митова.Съдружници  Поля Петкова Митова, Ивайло Петков Върбичков.Лица, упражняващи контрол СПРИНТ ООД
  Договори за разпространение на програми
ДНЕТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202421982
Държава България
Адрес на управление гр. София 1632, ж.к. Овча купел 2, бл. 31, вх. В, ет. 1
Телефон 0876 262740
е-mail axelaxel@abv.bg
Лице за контакт Цветан Спасов Секалов
Органи на управление Управител - Цветан Спасов Секалов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Цветан Спасов Секалов.
  Договори за разпространение на програми
Добруджа Кабел ЕООД ЕИК 124519734
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Димитър Петков' № 3, ет. 3
Телефон 058/ 604844; 058/ 601585
е-mail kiivo@abv.bg; office@dcable.net, ;dcable.office@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, бул. '25-ти септември' № 10
Лице за контакт Евелин Константинов Кичев
Органи на управление Управител - Евелин Константинов Кичев.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - "Булнет Инвестмънт Груп" АД  Договори за разпространение на програми
Еви-2006 ЕООД ЕИК 101748706
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Драгоман' № 182
Телефон 751 6 11 30
е-mail bachi_jvc@abv.bg
Адрес за кореспонденция Копривлен 2921, ул. 'Кокиче' № 26
Лице за контакт Благовест Иванов Шопов
Органи на управление Управител - Валери Огнянов Димитров.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Валери Огнянов Димитров.
  Договори за разпространение на програми
Евро Конструксион ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201355981
Държава България
Адрес на управление Калитиново 6049,
Телефон 0879 349855
е-mail metin1977@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Хасково 6300, ул. "Драгоман" № 2, ет. 1, ап. 4
Органи на управление Управител - Иван Велчев Христов .
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Иван Велчев Христов.
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Царевец ООД ЕИК 104098480
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, пл. Майка България № 2, ет. 2
Телефон 062/ 606616; 062 606 444
е-mail pangelova@cablebg.net
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, пл. 'Майка България' № 2, ет. 2
Лице за контакт Миглена Радева Пангелова
Органи на управление Управител - Мартин Иванов Йовчев 
Съдружници  Росен Петров Илчев и Валентин Петков Реков
  Договори за разпространение на програми
Евроком - Якоруда ООД ЕИК 101133620
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. 'Босилек' № 4
Телефон 0887718518
е-mail evrokomyakoruda@abv.bg
Адрес за кореспонденция Якоруда 2790, ул. 'Белмекен' № 3, вх. А
Лице за контакт Милко Борисов Абдишков
Органи на управление Управители - Милко Борисов Абдишков, Злати Станков Златев.Съдружници  Милко Борисов Абдишков, "Уникомс-трейдинг" ООД, ЕИК 040252201.Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД, ЕИК 040252201
  Договори за разпространение на програми
Евроком-Божурище ООД - Недействаща ЕИК 121054543
Държава България
Адрес на управление гр. София 1463, ул. 'Княз Борис І' № 162
Телефон 02/ 831551; 0899160150
е-mail electron@interbgc.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, ул. 'Княз Борис І' № 162
Лице за контакт Юрий Ценков Ценков
Органи на управление Управител - Юрий Ценков Ценков.Съдружници  Юрий Ценков Ценков, Виктор Ценков Ценков, "Уникомс - Трейдинг" ООД.Лица, упражняващи контрол УНИКОМС-ТРЕЙДИНГ ООД
  Договори за разпространение на програми
Евросат ООД ЕИК 103121271
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Батак' № 4, ет. 6, ап. 24
Телефон 052/ 257463
е-mail evrosat@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Батак', бл. 4, ап. 24
Лице за контакт Пламен Петков Иванов
Органи на управление Управител - Пламен Петков Иванов.  
Съдружници  Пламен Петков Иванов, Ангелина Иванова Иванова.
.

  Договори за разпространение на програми
Егосат ООД - Недействаща ЕИК 105503992
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул.' Екзарх Йосиф' No 13, вх. А, ет. 2, ап. 2
Телефон 094/ 607701
е-mail egosat@vidin.net
Адрес за кореспонденция гр. Видин 3700, ул. 'Цар Симеон Велики' № 59
Лице за контакт Емил Иванов Николов
Органи на управление Управител - Емил Иванов Николов, Виктор Велков Викьов.Съдружници  Емил Иванов Николов, Виктор Велков Викьов.
  Договори за разпространение на програми
ЕЗНЕТ ЕООД - Недействаща ЕИК 200849386
Държава България
Адрес на управление Езерово 9168, ул. "Победа" № 5, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 27
Телефон 0876 235615
е-mail 0876 235615
Лице за контакт Симеон Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Симеон Иванов Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Симеон Иванов Иванов-.
  Договори за разпространение на програми
Ей Ес Ем Интернешънъл ООД ЕИК 101516693
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Телефон 0888814036
е-mail st_m@abv.bg
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул. 'Христо Ботев' № 6
Лице за контакт Ана Самуилова Моллова
Органи на управление Управител - Стефан Искренов Моллов.
Съдружници  Стефан Искренов Моллов, "Стедакс" ЕООД, ЕИК 201732973.
Лица, упражняващи контрол СТЕФИКС ЕООД
  Договори за разпространение на програми
Ей-Ти-Ей ЕООД - Недействаща ЕИК 103562294
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Александър Батенберг' № 15
Телефон 052/ 604488; 0888 535666; 052/ 603 930
е-mail avramov@ariel-tv.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Александър Батенберг' № 15
Лице за контакт Светослав Петров Аврамов
Органи на управление Управител - Светослав Петров Аврамов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Светослав Петров Аврамов.
  Договори за разпространение на програми
Екопласт ООД ЕИК 831734815
Държава България
Адрес на управление гр. София 2000, кв. ' Лагера ' бл. 50, вх. А, ап. 14
Телефон 02 9555720
е-mail info@sofianet.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1618, ж. к. 'Овча купел' , ул. 'Буземска' № 5
Лице за контакт Николай Йорданов Маринов
Органи на управление Управители - Николай Йорданов Маринов, Николай Николаев Маринов.
Съдружници  Николай Йорданов Маринов, Николай Николаев Маринов.
  Договори за разпространение на програми
Екохидроелектро ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 200533363
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. "Васил Левски" № 12
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. "Строител", ул. "Васил Левски № 1 , вх. А, ет. 1
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управител- Георги Петров Георгиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми