Име на предприятие
Брилянт Нет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail stoiann@abv.bg
Органи на управление Управител - Стоян Илиев Иванов
Съдружници  Мая Бориславова Евлогиева - Иванова, Стоян Илиев Иванов.  Договори за разпространение на програми
Булсат ЕООД ЕИК 112008319
Държава България
Адрес на управление Пещера 4550, ул. 'Д-р Петър Цикалов' № 10
Телефон 0350/ 3686; 0897 882 499
е-mail n.harizanov@abv.bg
Адрес за кореспонденция Пещера 4550, ул. 'Д-р Петър Цикалов' № 10
Лице за контакт Нейчо Димитров Харизанов
Органи на управление Управител - Нейчо Димитров Харизанов
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Нейчо Димитров Харизанов
  Договори за разпространение на програми
Булсатком ЕООД ЕИК 206575401
Адрес на управление СО - район Младост, ул. Магнаурска школа № 15, ет.4
Телефон 080013800 /02 9654730
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт www.bulsat.com
Органи на управление Управител - Петър Петров
Едноличен собственик на капитала  Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
  Договори за разпространение на програми
Бургаснет ООД ЕИК 102912514
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул."Македония" No 55
Телефон 0897 844441
е-mail mikena@abv.bg
Лице за контакт Веселин Петров Тихалов
Органи на управление Управител - Веселин Петров Тихалов.
Съдружници  Диан Митков Райков, Веселин Петров Тихалов.
  Договори за разпространение на програми
Българска Интернет Компания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131004567
Държава България
Адрес на управление гр. София 1142, бул. 'Патриарх Евтимий' № 13
Телефон 02/ 9881940,02 9881910
е-mail rashkov@bicbg.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1142, ул. 'Любен Каравелов' № 41, ет. 1, ап. 2
Органи на управление Управител - Росен Христов Начев.
Едноличен собственик на капитала  Росен Пенчев Рашков.
  Договори за разпространение на програми
Български телеком и телевизия АД - Недействаща ЕИК 201341775
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. 'Александър Стамболийски" №84-86, ет.5 ' № 122, ет.4
Телефон 0897 899544
е-mail d.hinkov@btt.bg
Лице за контакт Димитър Олегов Хинков
Органи на управление Представители -  Емилиан Георгиев Диков.

Съвет на директорите: Емилиан Георгиев Диков,Валентин Цветанов Ревански,
Христо Костов Беязов  Договори за разпространение на програми
В. КОВАЧЕВА - ВИМ-Х ЕООД - Недействаща ЕИК 205728577
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, ж.к. "Овча купел 1", бл. 602, вх. А, ет. 8
Телефон 073 831160
е-mail vimx2007@abv.bg
Лице за контакт Василка Ковачева
Органи на управление Управител - Василка Ковачева.
Едноличен собственик на капитала  Василка Ковачева.
  Договори за разпространение на програми
Вайтъл - И ЕООД - Недействаща ЕИК 8112084620
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, ул. 'Македония' № 41, ет. 2
Телефон 0746/ 28805
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. 'България' № 2
Лице за контакт Ивайло Илиев Илиев
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев
Едноличен собственик на капитала  Ивайло Илиев Илиев
  Договори за разпространение на програми
Варна Лан ООД ЕИК 103792950
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Пейо Яворов' № 11, ет.1, ап.1
Телефон 052 970970
е-mail ani1982@mail.bg
Лице за контакт Александър Ганчев Богданов
Органи на управление Управител - Александър Ганчев Богданов
Съдружници  Александър Ганчев, Богданов, Димитър Георгиев Димитров , Мартин Живков Златев.
  Договори за разпространение на програми
Василево Съпорт Сървисиз ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202616968
Държава България
Адрес на управление Василево 9453, ул. 'Първа" No 6
Телефон 0876 829002
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул."България" No 1, ап. 512/513
Лице за контакт Майкъл Робърт Аштън
Органи на управление Управители - Майкъл Робърт Аштън , Дейвид  Майкъл Робърт Аштън.
Едноличен собственик на капитала   Съдружници: Майкъл Робърт Аштън и Дейвид Майкъл Робърт Аштън.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Вероника Цецова Коларска ЕИК 202539920
Държава България
Адрес на управление Искър 5868, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0659 92625
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Вероника Цецова Коларска
Органи на управление Управител - Вероника Цецова Коларска .
   Вероника Цецова Коларска .
  Договори за разпространение на програми
Версатис ЕООД ЕИК 175373174
Държава България
Адрес на управление гр. София 1505, ул. "Царичина" № 1,вх.Б, ап.20
Телефон 0898481572
е-mail rosen.dobrev@versaties.com
Лице за контакт Росен Добрев
Органи на управление Управител - Росен Живков Добрев.
Едноличен собственик на капитала   Росен Живков Добрев.
  Договори за разпространение на програми
Ви Ар Пи Солюшънс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205548369
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. Надежда II, бл. 212, вх. А, ап. 4
Телефон 0878 309603
е-mail contact@vrps.bg
Лице за контакт Петя Йорданова Асенова
Органи на управление Управител - Петя Йорданова Асенова.
Едноличен собственик на капитала   Петя Йорданова Асенова.
  Договори за разпространение на програми
Ви Лан Нетуърк ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205469676
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, ж.к. Дървеница, бл. 46, вх. A, ет. 11, ап. 57
Телефон 0888 822633
е-mail vlannetworkbg@gmail.com
Органи на управление Управител -  Емил Димитров Златанов.
Едноличен собственик на капитала   Емил Димитров Златанов.
  Договори за разпространение на програми
Виваком България ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail valentin.vatov@vivacom.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Органи на управление Изпълнителен директор - Николай Стефанов Андреев.
Управителен съвет - Асен Маринов Великов,Стоян Красимиров Каранлъков, Николай Стефанов Андреев и Николай Иванов Гаврилов.
Надзорен съвет - Янез Живко, Виктория Боклаг, Николаос Статопулос и Стилианос Илиа.


Едноличен собственик на капитала  Словения Броудбанд С.а.р.л., Идентификация B145882, Чуждестранно юридическо лице, Държава: ЛЮКСЕМБУРГ

  Договори за разпространение на програми