Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
СД Братя Бееви - Недействаща ЕИК 122037931
Държава България
Адрес на управление Костенец 2030, ул. "Гургуляк" № 8А
Телефон 087/ 802074
Адрес за кореспонденция гр. Велинград 4600, ул. "Христо Ясенов" № 27
Лице за контакт Трендафил Петров Лазаров
Органи на управление Бонка Атанасова Беева - управител; Красимир Димитров Беев - управител.
Съдружници  1. Бонка Атанасова Беева - неограничено отговорен съдружник; 2. Красимир Димитров Беев - неограничено отговорен съдружник.
  Договори за разпространение на програми
Братя Чотрови ООД - Недействаща ЕИК 200203522
Държава България
Адрес на управление Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Телефон 0899145048
е-mail chotrovi@abv.bg
Адрес за кореспонденция Тополово 4260, ул. 'Младост' № 2
Лице за контакт Райчо Кирилов Чотров
Органи на управление Управители - Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.Съдружници  Райчо Кирилов Чотров и Иван Кирилов Чотров.
  Договори за разпространение на програми
Брезница ООД - Недействаща ЕИК 101616989
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул."Полковник Димов" №25,партер
Телефон 073 880560
е-mail asenolev@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ж.к. “Еленово” бл. 208, вх. Б, ет. 3, ап. 7
Лице за контакт Асен Стойнев Олев
Органи на управление Управител - Асен Стойчев Олев.
Съдружници  Асен Стойчев Олев, Исмаил Исмаил Грошар, Ферад Керим Грошар.  Договори за разпространение на програми
Брилянт Нет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail stoiann@abv.bg
Органи на управление Управител - Стоян Илиев Иванов
Съдружници  Мая Бориславова Евлогиева - Иванова, Стоян Илиев Иванов.Лица, упражняващи контрол Стоян Илиев Иванов,Мая Бориславова Евлогиева -Иванова.
  Договори за разпространение на програми
Булсат ЕООД ЕИК 112008319
Държава България
Адрес на управление Пещера 4550, ул. 'Д-р Петър Цикалов' № 10
Телефон 0350/ 3686; 0897 882 499
е-mail n.harizanov@abv.bg
Адрес за кореспонденция Пещера 4550, ул. 'Д-р Петър Цикалов' № 10
Лице за контакт Нейчо Димитров Харизанов
Органи на управление Нейчо Димитров Харизанов
  Договори за разпространение на програми
Булсатком ЕАД ЕИК 130408101
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, район Младост, Магнаурска школа № 15, ет.3
Телефон 080013800
е-mail info@bulsat.com
Уеб сайт http://www.bulsat.com
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, район Младост, 'Магнаурска школа' № 15, ет.3
Лице за контакт Максим Веселинов Заяков
Органи на управление Представители - Максим Веселинов Заяков, Пламен Иванов Генчев (заедно и поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите - Максим Веселинов Заяков, Пламен Иванов Генчев, Николай Запрянов Колев, Богдана Евгениева Иванова, Тинко Желев Тотев
Лица, упражняващи контрол Булсатком Инвестмънт Лимитид ООД, Великобритания
  Договори за разпространение на програми
Бургаснет ООД - Недействаща ЕИК 102912514
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул."Македония" No 55
Телефон 0897 844441
е-mail mikena@abv.bg
Лице за контакт Веселин Петров Тихалов
Органи на управление Управител - Веселин Петров Тихалов.
Съдружници  Диан Митков Райков, Веселин Петров Тихалов.
  Договори за разпространение на програми
България Кабел ООД - Недействаща ЕИК 103947393
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Йоан Екзарх' № 12, ет. 2, ап. 2
Телефон 0899188996
е-mail office@bulgaria-cable.com
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Йоан Екзарх' № 12, ет. 2, ап. 2
Лице за контакт Женя Добрева Димитрова
Органи на управление Управител - Женя Добрева Димитрова.
Съдружници  Си Ай Си, ЕИК 103946163, Женя Добрева Димитрова.
  Договори за разпространение на програми
Българска Интернет Компания ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131004567
Държава България
Адрес на управление гр. София 1142, бул. 'Патриарх Евтимий' № 13
Телефон 02/ 9881940,02 9881910
е-mail rashkov@bicbg.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1142, ул. 'Любен Каравелов' № 41, ет. 1, ап. 2
Органи на управление Управител - Росен Христов Начев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Росен Пенчев Рашков.
  Договори за разпространение на програми
Българска Телекомуникационна Компания ЕАД ЕИК 831642181
Държава България
Адрес на управление гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Телефон 02/ 9494402; 02 9494827
е-mail valentin.vatov@vivacom.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Младост, бул. Цариградско шосе № 115и
Органи на управление Изпълнителен директор - Атанас Илиев Добрев;
Управителен съвет - Атанас Илиев Добрев, Асен Маринов Великов, Мирослав Нисторов Петров, Радослав Владимиров Златков и Димитриос Лиупис;
Надзорен съвет - Спас Димитров Русев, Боян Иванович, Зено Алонс Майер, Франц Хьдрхагер и Бруно Дюшармтанас;

Едноличен собственик на капитала  Вива Телеком България ЕАД, ЕИК 202222749


  Договори за разпространение на програми
Български телеком и телевизия АД - Недействаща ЕИК 201341775
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул. 'Александър Стамболийски" №84-86, ет.5 ' № 122, ет.4
Телефон 0897 899544
е-mail d.hinkov@btt.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, ул. 'Овче поле' № 122, ет. 4
Лице за контакт Димитър Олегов Хинков
Органи на управление Управител - Росен Христов НачевАкционери  Едноличен собственик на капитала - Росен Христов Начев.
  Договори за разпространение на програми
Вайтъл - И ЕООД ЕИК 811208462
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, ул. Македония № 41
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, пл. България № 2
Органи на управление Управител - Ивайло Илиев Илиев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Ивайло Илиев Илиев.
  Договори за разпространение на програми
Варна Лан ООД ЕИК 103792950
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. ' Пейо Яворов' № 11, ет.1, ап.1
Телефон 052 636244 ; 0888339936
е-mail ani1982@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. ' Пейо Яворов' № 11, ет.1, ап.1
Лице за контакт Александър Ганчев Богданов
Органи на управление Управител - Александър Ганчев Богданов
Съдружници  Александър Ганчев Богданов Димитър Георгиев Димитров Мартин Живков Златев
  Договори за разпространение на програми
Василево Съпорт Сървисиз ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202616968
Държава България
Адрес на управление Василево 9453, ул. 'Първа" No 6
Телефон 0876 829002
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул."България" No 1, ап. 512/513
Лице за контакт Майкъл Робърт Аштън
Органи на управление Управител - Майкъл Робърт Аштън.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Майкъл Робърт Аштън
  Договори за разпространение на програми
Вел Нет ТВ ЕООД ЕИК 204427507
Държава България
Адрес на управление Раднево 6260, ул."Гоце Делчев" № 33
Телефон 0887469788, 0887 470362
е-mail velnettv@abv.bg
Лице за контакт Деница Георгиева Джекова
Органи на управление Управител - Деница Георгиева Джекова.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Галя Тонева Желязкова.
  Договори за разпространение на програми