ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
БАЦ 2013 ЕООД ЕИК 202479793
Държава България
Адрес на управление гр. София 1407, ж. к. Лозенец, ул. 'Червена стена' № 58, ет.3, ап.8
Телефон 0745/60661; 0882 500 600
е-mail tvbats@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Петрич 2850, ул."Цар Борис III" №43
Лице за контакт Надежда Христова Бацанова
Органи на управление  Управител- Надежда Христова Бацанова.
Едноличен собственик на капитала   Надежда Христова Бацанова.
  Договори за разпространение на програми
БГ Телеком ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203773709
Държава България
Адрес на управление гр. София 1013, ул. "Боряна" № 26, ет. 5, ап. 30
Телефон 0877529352;052 647254
е-mail viktoriousi@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9008, ул. "Добротица" № 14 Б
Лице за контакт Виктор Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Виктор Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Виктор Иванов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
БГЛАН ООД - Недействаща ЕИК 131239088
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул."Одрин" № 101, ет.Партер дясно
Телефон 02 9312479,0878 10 7000; 0884 10 7000; 0899 10 7000
е-mail crc@bglan.net
Лице за контакт Нина Шикренова
Органи на управление Управител - Емил Александров Станев.Съдружници  Емил Александров Станев, Галина Иванова Иванова.


  Договори за разпространение на програми
БДИН БГ КОМ ООД ЕИК 203368746
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул."Найчо Цанов" № 2 А
Телефон 0897 986031
е-mail petrov.plamen@gmail.com
Лице за контакт Пламен Ангелов Петров
Органи на управление Управители- Виктор Велков Викьов , Мартин Николов Дончев- заедно и поотделно.
Съдружници  Емил Иванов Николов, Виктор Великов Викьов, Мартин Николов Дончев, Божидар Методиев Пардонов, Пепи Иванов Петров, Илиян Вълчев Иванов, Пламен Людмилов Николов, Светослав Борисов Кирилов, станислав Божидаров Пардонов, Пламен Ангелов Петров.  Договори за разпространение на програми
Бергон ЕООД - Недействаща ЕИК 124116295
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Хан Тервел ' № 196, ап.10
Телефон 0887604032
е-mail petkov@abv.net
Уеб сайт http://bergon.net
Лице за контакт Петко Тодоров Петков
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Драгомир Симеонов Маринов.
  Договори за разпространение на програми
Бергон Интернет ЕООД ЕИК 124629230
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. "Хан Тервел" № 196, ап. 10
Телефон 058 601214
е-mail office@bergon.net
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, търговски център "Луксор", ул. "Независимост" № 5
Лице за контакт Драгомир Симеонов Маринов
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов.Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов.
  Договори за разпространение на програми
Би Би Си Кейбъл ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123642004
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Телефон 0431/ 68188
е-mail bo_kar@abv.bg
Лице за контакт Диньо Колев Динев.
Органи на управление Управител - Диньо Колев Динев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Диньо Колев Динев.  Договори за разпространение на програми
Би Консулт ЕООД ЕИК 121482953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1229, ж.к. 'Връбница 1', бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Телефон 02/ 9343015; 0887314024
е-mail unex@sbline.net
Адрес за кореспонденция гр. София 1229, ж.к. 'Връбница 1', бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Лице за контакт Ясен Николаев Нейчев
Органи на управление Управител - Ясен Николаев Нейчев.Едноличен собственик на капитала   Ясен Николаев Нейчев.
  Договори за разпространение на програми
Бин БГ ЕООД ЕИК 201363907
Държава България
Адрес на управление Радомир 2400, ул. "Рилска" № 39
Лице за контакт Данаил Чолаков
Органи на управление Управител - Данаил Кръстев Чолаков

Едноличен собственик на капитала  Данаил Кръстев Чолаков

  Договори за разпространение на програми
ЕТ Бисер Ушев - Цвети ЕИК 101776812
Държава България
Адрес на управление Сатовча 2950, ул.'Юри Гагарин' № 25
Телефон 0887 705806
е-mail satovcha.com
Адрес за кореспонденция ул. 'Юри Гагарин' № 25
Лице за контакт Бисер Младенов Ушев
Органи на управление Управител - Бисер Младенов Ушев.
  Едноличен собственик на капитала - Бисер Младенов Ушев.
  Договори за разпространение на програми
БКЛ 2016 ООД ЕИК 204347922
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. "Полоковник Димов" № 25
Телефон 073 880560;0879630333
е-mail peterolev@gmail.com
Органи на управление Управител - Петър Асенов Олев.
Съдружници  Петър Асенов Олев, Исмаил Исмаил Грошар.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Благовеста Йорданова Йорданова ЕИК 202540328
Държава България
Адрес на управление Павел баня 6155, ул.'Христо Ботев' № 1
Телефон 0888949617
е-mail eta@eta.bg
Лице за контакт Благовеста Йорданова Йорданова
Органи на управление Благовеста Йорданова Йорданова
  Договори за разпространение на програми
Бо Кабел ООД - Недействаща ЕИК 201718009
Държава България
Адрес на управление Съединение 4190, пл. Съединение No 6
Телефон 0886 200081
е-mail irinabozova@abv.bg
Лице за контакт Ирина Георгиева Бозова
Органи на управление Управител - Ирина Георгиева Бозова
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Ирина Георгиева Бозова  Договори за разпространение на програми
Борамакс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215;0887 52 96 36
е-mail mertol@ymail.com
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Управител- Мертол Ариф Мустафа.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Мертол Ариф Мустафа .
  Договори за разпространение на програми
Боряна ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Телефон 0676 74433;0888206060
е-mail offise@borianagroup.com
Адрес за кореспонденция Дряново 5370, ул. “Трети март” № 12
Лице за контакт Григор Грозев
Органи на управление Управител-Валентин Христов Велчев.
Едноличен собственик на капитала  Валентин Христов Велчев.
  Договори за разпространение на програми