ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
БГ Телеком ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203773709
Държава България
Адрес на управление гр. София 1013, ул. "Боряна" № 26, ет. 5, ап. 30
Телефон 0877529352;052 647254
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9008, ул. "Добротица" № 14 Б
Лице за контакт Виктор Иванов Иванов
Органи на управление Управител - Виктор Иванов Иванов
Едноличен собственик на капитала  Виктор Иванов Иванов.
  Договори за разпространение на програми
БГЛАН ООД - Недействащo ЕИК 131239088
Държава България
Адрес на управление гр. София 1303, ул."Одрин" № 101, ет.Партер дясно
Лице за контакт Емил Александров Станев.
Органи на управление Управител - Емил Александров Станев.
Съдружници  Емил Александров Станев, Галина Иванова Иванова.  Договори за разпространение на програми
БДИН БГ КОМ ООД ЕИК 203368746
Държава България
Адрес на управление гр. Видин 3700, ул. Найчо Цанов № 2А
Телефон 0897 986031
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Петров
Органи на управление Виктор Велков Викьов, Пламен Ангелов Петров (заедно и поотделно)
Съдружници  Емил Иванов Николов, Виктор Велков Викьов, Божидар Методиев Пардонов, Светослав Борисов Кирилов, Станислав Божидаров Пардонов, Наташа Петрова Лилова - Петрова, Никола Мартинов Дончев, Пламен Ангелов Петров, Илиян Вълчев Иванов, Пламен Людмилов Николов  Договори за разпространение на програми
Бергон ЕООД - Недействащo ЕИК 124116295
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. 'Хан Тервел ' № 196, ап.10
Лице за контакт Драгомир Симеонов Маринов
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов.
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов.

  Договори за разпространение на програми
Бергон Интернет ЕООД ЕИК 124629230
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич 9300, ул. Хан Тервел № 196, ап. 10
Телефон 058 601214
е-mail [email protected]
Лице за контакт Драгомир Симеонов Маринов
Органи на управление Управител - Драгомир Симеонов Маринов
Едноличен собственик на капитала  Драгомир Симеонов Маринов

  Договори за разпространение на програми
Би Би Си Кейбъл ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 123642004
Държава България
Адрес на управление гр. Казанлък 6100, бул. '23-ти пехотен шипченски полк' № 11, ет. 4
Телефон 0431/ 68188
е-mail [email protected]
Лице за контакт Диньо Колев Динев.
Органи на управление Управител - Диньо Колев Динев.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Диньо Колев Динев.  Договори за разпространение на програми
БИ КОНСУЛТ ЕООД ЕИК 121482953
Държава България
Адрес на управление гр. София 1229, ж.к. Връбница, бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17
Телефон 02/ 9343015; 0887314024
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ясен Николаев Нейчев
Органи на управление Ясен Николаев НейчевЕдноличен собственик на капитала   Ясен Николаев Нейчев
  Договори за разпространение на програми
БИН БГ ЕООД - Предстояща дейност ЕИК 201363907
Държава България
Адрес на управление Радомир 2400, ул. Рилска № 39
Телефон 0898706466
е-mail [email protected]
Лице за контакт Данаил Чолаков
Органи на управление Данаил Кръстев Чолаков

Едноличен собственик на капитала  Данаил Кръстев Чолаков

  Договори за разпространение на програми
ЕТ БИСЕР УШЕВ - ЦВЕТИ ЕИК 101776812
Държава България
Адрес на управление Сатовча 2950, ул. Юри Агарин № 25
Телефон 0887 705806
е-mail satovcha.com
Адрес за кореспонденция ул. 'Юри Гагарин' № 25
Лице за контакт Бисер Младенов Ушев
Органи на управление  Бисер Младенов Ушев

 

  Договори за разпространение на програми
БКЛ 2016 ООД ЕИК 204347922
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. Полковник Димов № 25
Телефон 073 880560;0879630333
е-mail [email protected]
Органи на управление Петър Асенов Олев
Съдружници  Петър Асенов Олев, Исмаил Исмаил Грошар
  Договори за разпространение на програми
ЕТ БЛАГОВЕСТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА ЕИК 202540328
Държава България
Адрес на управление Павел баня 6155, ул. Христо Ботев № 1
Телефон 0888949617
е-mail [email protected]
Лице за контакт Благовеста Йорданова Йорданова
Органи на управление Благовеста Йорданова Йорданова
  Договори за разпространение на програми
Бо Кабел ООД - Недействащo ЕИК 201718009
Държава България
Адрес на управление Съединение 4190, пл. Съединение No 6
Телефон 0886 200081
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ирина Георгиева Бозова
Органи на управление Управител - Ирина Георгиева Бозова
Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Ирина Георгиева Бозова  Договори за разпространение на програми
Борамакс ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201601593
Държава България
Адрес на управление Бяла река 9882, ул. "Георги Димитров" № 41
Телефон 0884 005640;0886925215;0887 52 96 36
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция Върбица 9870, ул. "Септемврийско въстание" № 24
Лице за контакт Мертол Ариф Мустафа
Органи на управление Управител- Мертол Ариф Мустафа.
Едноличен собственик на капитала   Едноличен собственик на капитала - Мертол Ариф Мустафа .
  Договори за разпространение на програми
БОРЯНА ЕООД ЕИК 817073523
Държава България
Адрес на управление Дряново 5370, ул. Трети март № 12
Телефон 0676 74433;0888206060
е-mail [email protected]
Лице за контакт Григор Грозев
Органи на управление Валентин Христов Велчев
Едноличен собственик на капитала  Валентин Христов Велчев
  Договори за разпространение на програми
Брилянт Нет ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200174736
Държава България
Адрес на управление Елин Пелин 2109, ул. "Хан Крум" № 12
Телефон 0898 607996
е-mail [email protected]
Органи на управление Управител - Стоян Илиев Иванов
Съдружници  Мая Бориславова Евлогиева - Иванова, Стоян Илиев Иванов.  Договори за разпространение на програми