Публичен регистърЛинейни и нелинейни медийни услуги. Предприятия разпространяващи програми.


Име на предприятие
3 Ес 2 Ел ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204887459
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. "Дружба 2",бл.310А,вх.А,ет.5,ап.16
Телефон 0895566053
е-mail ivan@3s2l.com
Лице за контакт Иван Николов Хаджиев
Органи на управление Управител - Николай Иванов Константинов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Николай Иванов Константинов.
  Договори за разпространение на програми
3Сат ТВ ООД - Недействаща ЕИК 115830647
Държава България
Адрес на управление Храбрино 4111, ул. '9-та' № 7
Телефон 0899907466
е-mail iliev1919@abv.bg
Адрес за кореспонденция Храбрино 4111, ул. '9-та' № 7
Лице за контакт Кирил Илиев Сърбаков
Органи на управление Управител - Кирил Илиев Сърбаков.

Съдружници  Кирил Илиев Сърбаков, Олга Илиева Чолакова, Павел Петров Драганов.  Договори за разпространение на програми
3Т КОМ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115872315
Държава България
Адрес на управление гр. София 1658, ж.к. "Красно село", бл. 207А, вх. А, ет. 1, ап. 3
Телефон 02 4110011
е-mail 3t.com@gmail.com
Лице за контакт Ясен Георгиев Паспалев
Органи на управление Управител - Ясен Георгиев Паспалев.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Ясен Георгиев Паспалев.
  Договори за разпространение на програми
4Meдиа ЕООД ЕИК 205071291
Държава България
Адрес на управление Сопот 4330, ул. "Иван Вазов" № 35
Телефон 0898 865442
е-mail piter_@abv.bg
Лице за контакт Петър Димитров Димов
Органи на управление Управител - Петър Димитров Димов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Петър Димитров Димов.
  Договори за разпространение на програми
4К България ЕООД ЕИК 204547509
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Иван Вазов" № 50, ет.1, ап.2
Телефон 0887371498
е-mail support@itservice-bg.net, 4ktv.bg
Лице за контакт Самуил Георгиев Арсов
Органи на управление Управител - Самуил Георгиев Арсов.
Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Самуил Георгиев Арсов.
  Договори за разпространение на програми
5 Ком ООД ЕИК 114100392
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt5kom@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Емил Борисов Иванов
Органи на управление Управител - Емил Борисов Иванов.Съдружници  Петър Любенов Христонев,Емил Борисов Иванов, "Спринт" ООД ,Ивелин Бориславов Ацков.


Лица, упражняващи контрол СПРИНТ ООД, ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
А И С-ТВ ООД ЕИК 103212511
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9010, бул. "Ген.Паренсов" № 50
Телефон 0888808925; 0897 888122
е-mail aistvnet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9010, ж. к. 'Чайка' , бл. 7, вх. Г, ет. 3
Лице за контакт Светлин Димитров Димитров
Органи на управление Управител - Николай Пламенов Михайлов.
Съдружници  Едноличен собственик на капитала -Николай Пламенов Михайлов.
  Договори за разпространение на програми
А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД ЕИК 131468980
Държава България
Адрес на управление гр. София 1309, ул. 'Кукуш' № 1
Телефон 088 123
Адрес за кореспонденция гр. София 1309, ул. 'Кукуш' № 1
Органи на управление Представляващи -  Александър Василев Димитров и Младен Маркоски (заедно);
Управителен съвет - Александър Василев Димитров, Симеон Герасимов Донев и Младен Маркоски;
Надзорен съвет - Зигфрид Майерхофер, Алехандро Дъглас Платер, Бернд Шмутерер;

Едноличен собственик на капитала  "Мобилком Булгариен Бетайлигунгсфервалтунгс" ГМБХ, Чуждестранно юридическо лице,  държава: Австрия;
Лица, упражняващи контрол
Telekom Austria AG, Austria;

  Договори за разпространение на програми
Абритус.ком АД - Недействаща ЕИК 116519001
Държава България
Адрес на управление гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15
Телефон 084/ 661121
е-mail office@abritus.bg;abritus@dir.bg
Адрес за кореспонденция гр. Разград 7200, бул. 'Бели Лом' № 15, п.к. 210
Лице за контакт Татяна Добрева Йорданова
Органи на управление Представители - Татяна Добрева Йорданова.
Акционери  Съвет на директорите - Татяна Добрева Йорданова, Анилин Петров Аврамов, Пенка Иванова Йорданова,
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Аве - Иван Янчев - Недействаща ЕИК 040124632
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. “Тодор Александров” № 49
Телефон 07380181; 073836373
е-mail firmenaposta@gmail.com
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул . “Тодор Александров” № 49
Лице за контакт Иван Янаков Янчев
Органи на управление Управител - Иван Янаков Янчев

  Договори за разпространение на програми
Авия ООД ЕИК 114123117
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап.12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktavia@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Константин Величков' № 4, ет. 1, ап. 3
Лице за контакт Здравко Иванов Кръстев
Органи на управление Управители - Здравко Иванов Кръстев, Пламен Добринов ДоковСъдружници  Здравко Иванов Кръстев, "Спринт - Плевен", ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Ади нет ЕООД ЕИК 203023497
Държава България
Адрес на управление Кочево 7075, ул."1-ва" № 48
Телефон 0888 022460
е-mail adi.net@abv.bg
Лице за контакт Анна Николова
Органи на управление Управител - Анна Димитрова Николова.Едноличен собственик на капитала  Едноличен собственик на капитала - Анна Димитрова Николова.
  Договори за разпространение на програми
Адлер - МК ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115133908
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4002, бул."Княгиня Мария Луиза" № 60, ет.3, офис 4
Телефон 0899 985807
е-mail office@turbomip.net
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4000, ул. " София" №18,ет.2,ап.2
Лице за контакт Николай Георгиев Томбаков
Органи на управление Управител- Николай Георгиев Томбаков.
Съдружници  Светлана Рангелова Томбакова, Николай Георгиев Томбаков,Росен Георгиев Томбаков.
  Договори за разпространение на програми
Адо Нет ООД ЕИК 201039927
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Скопие' № 13
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Управители - Васил Димитров Ораков, Халил Халил Адем, Дерели Йозер.
Съдружници  Халил Халил Адем, Дерели Йозер ,"Гоце - Нет"ООД.
  Договори за разпространение на програми
Ай Би Джи ЕлСат ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 202243864
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Александър Дякович" №45,ет.4,ап.офис 31
Телефон 052 390809; 0886 010777
е-mail office@ibg-elsat.com
Органи на управление Управител - Юрий Архангельский.
Съдружници  Олга Леонидова Кильчевская, "Зекк Групп"  ЕООД, ЕИК 202243864.  Договори за разпространение на програми