ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Гео Бг Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 131241370
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р .Славейков № 47
е-mail [email protected]
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
Гео Кейбъл Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206497618
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
Гео Оптик Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206482510
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала   Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
Гео Стрийм ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206482527
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев
Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
Гео ТВ Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206497671
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
ГЕО-Рупци ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201805460
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
е-mail [email protected]
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
ГеокомНет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206482623
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала  Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
Геосат ООД ЕИК 114133079
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt [email protected]
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление  Пламен Добринов Доков

Съдружници  Ивайло Стефанов Кожухаров, Асен Любенов Габровски, "Спринт " ООД, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Ивелин Бориславов Ацков, Илиан Петков Ганев, Станислав Любенов Златарски.
  Договори за разпространение на програми
Гига-нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205352534
Държава България
Адрес на управление гр. Петрич 2850, ж.к. Изток, бл. 5, ет. 4, ап. 1
Лице за контакт Момчил Георгиев Терзиев
Органи на управление Управител - Момчил Георгиев Терзиев

Едноличен собственик на капитала  Момчил Георгиев Терзиев

  Договори за разпространение на програми
ГЛОБАЛ НЕТ ГРУП ЕООД ЕИК 206654400
Държава България
Адрес на управление гр. Крумовград 6900, ул. Съединение № 12
Адрес за кореспонденция гр. Кърджали 6600, ул. Булаир № 23, ет. 1, офис 2
Органи на управление Лазар Атанасов Попов
Едноличен собственик на капитала  Лазар Атанасов Попов
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Консулт ЕООД - Недействащo ЕИК 108685240
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул. Булаир № 27
Телефон 0361 82320
Лице за контакт Лазар Атанасов Попов
Органи на управление Лазар Атанасов Попов.

Едноличен собственик на капитала  Лазар Атанасов Попов.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Технолоджи АД ЕИК 147132045
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. Стефан Стамболов № 74, вх. В, ет. 2
Телефон 056 / 813565
е-mail [email protected]
Лице за контакт Юрий Димитров Йорданов
Органи на управление Юрий Димитров Йорданов

  Договори за разпространение на програми
ГЛОБАЛ ТРЪСТ ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул. Васил Левски, бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail [email protected]
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Венцислав Венциславов Пехливанов
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов,
Румен Венциславов Пехливанов

  Договори за разпространение на програми
Глобал Уан ООД - Недействащo ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление Управител - Любомир Димитров Портокалски.
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов.
  Договори за разпространение на програми
Гоце Нет ТВ ООД ЕИК 204991098
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. Скопие № 13
Телефон 0888 938959
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. Георги С.Раковски № 2, вх. А
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев (заедно и поотделно)
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев
  Договори за разпространение на програми