ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Галаком 97 ООД ЕИК 114107271
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1, бл."Строител", вх.А
Телефон 064/ 410767; 064801807
е-mail qalakom@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, ап. 12
Лице за контакт Милен Йорданов Пиронски
Органи на управление Управители - Милен Йорданов Пиронски, Росица Бранкова Начева - Цонева.

 

Съдружници  Милен Йорданов Пиронски, Марин Тодоров Велинов.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Галина - Нора Кочева - Недействаща ЕИК 120052322
Държава България
Адрес на управление Девин 4800, ул. 'Родопи' № 20
Телефон 03041/ 2533; 0896 885074
е-mail GALINATV@ABV.BG
Адрес за кореспонденция Девин 4800, ул. 'Родопи' № 20, бл. А, ет. 2, ап. 2
Лице за контакт Нора Радулова Кочева
Органи на управление Нора Радулова Кочева.  Договори за разпространение на програми
Галис 85 ЕООД - Недействаща ЕИК 200686697
Държава България
Адрес на управление гр. Ботевград 2140, ул. 'Гаврил Брънчов' № 4
Телефон 062/ 603003; 0888717575
е-mail favorit44@abv.bg
Лице за контакт Георги Кирилов Гюров
Органи на управление Управител - Георги Кирилов Гюров.
Едноличен собственик на капитала  Георги Кирилов Гюров.
  Договори за разпространение на програми
Гео Оптик Нет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 206482510
Държава България
Адрес на управление гр. Червен бряг 5980, ул. Петко Р. Славейков № 47
Лице за контакт Георги Петров Георгиев
Органи на управление Управител - Георги Петров Георгиев

Едноличен собственик на капитала   Георги Петров Георгиев

  Договори за разпространение на програми
Геосат ООД ЕИК 114133079
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail kt geosat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет.5, офис 12
Лице за контакт Пламен Добринов Доков
Органи на управление Управител - Пламен Добринов Доков
Съдружници  Ивайло Стефанов Кожухаров, Асен Любенов Габровски, "Спринт " ООД, Петър Любенов Христонев, Емил Борисов Иванов, Ивелин Бориславов Ацков, Илиан Петков Ганев, Станислав Любенов Златарски.  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Консулт ЕООД ЕИК 108685240
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, ул."Булаир" № 27
Телефон 0361 82320
е-mail lazone_bg@yahoo.com
Лице за контакт Лазар Атанасов Попов
Органи на управление Управител - Лазар Атанасов Попов.
Едноличен собственик на капитала  Лазар Атанасов Попов.
  Договори за разпространение на програми
Глобал Нет Технолоджи АД ЕИК 147132045
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Телефон 056 / 813565
е-mail office@unacs.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Стефан Стамболов' № 74, вх. В, ет. 2
Лице за контакт Юрий Димитров Йорданов
Органи на управление Представител -  Юрий Димитров Йорданов.

Съвет на директорите:Юрий Димитров Йорданов, Петя Костадинова Казакова - Йорданова, Десислава Христова Михайлова.

  Договори за разпространение на програми
Глобал тръст ООД ЕИК 200211921
Държава България
Адрес на управление Рудозем 4960, ул. Васил Левски, бл. 3, ет. 1, ап. 3
Телефон 0878 755994
е-mail office@gt-bg.com
Лице за контакт Венцислав Венциславов Пехливанов
Органи на управление Венцислав Венциславов Пехливанов
Съдружници  Венцислав Венциславов Пехливанов, Росица Мичева Пехливанова
  Договори за разпространение на програми
Глобал Уан ООД - Недействаща ЕИК 175293707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1434, ж.к. 'Симеоново', ул. 'Първа' № 21
Телефон 02/ 4911666
е-mail office@globalone.bg
Лице за контакт Любомир Димитров Портокалски
Органи на управление Управител - Любомир Димитров Портокалски.
Съдружници  Любомир Димитров Портокалски,Тома Иванов Томов.
  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Нет АД - Недействаща ЕИК 175156760
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4000, ул."Стефан Веркович" №3,ет.4
Телефон 02 4200521
е-mail cgoranov@gcn.bg
Лице за контакт Димитър Богомилов Ангелов
Органи на управление Представител -Димитър Богомилов Ангелов

Съвет на директорите:Димитър Богомилов Ангелов,Стивън Кенет Дженман,
"НЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД чрез Андон Георгиев Златевл.

  Договори за разпространение на програми
Глобъл Комюникейшън Тв ЕООД ЕИК 204447723
Държава България
Адрес на управление гр. София 1517, ул."Поп Грую",бл.47,вх.Б
Телефон 0882 960 011
е-mail vilieva@gctv.bg
Лице за контакт Веселка Илиева
Органи на управление Управители - Богомил Димитров Ангелов, Веселка Красимирова Илиева.

Едноличен собственик на капитала   Богомил Димитров Ангелов.
  Договори за разпространение на програми
Гоце Нет ТВ ООД ЕИК 204991098
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Скопие" № 13
Телефон 0888 938959
е-mail divaor@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Георги С.Раковски" № 2 ,вх. а
Лице за контакт Васил Димитров Ораков
Органи на управление Управители- Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев.
Съдружници  Васил Димитров Ораков, Богдан Димитров Занев.
  Договори за разпространение на програми
Дани-21 ООД - Недействаща ЕИК 101529934
Държава България
Адрес на управление гр. Кресна 2840, ул. 'Македония' № 102
Телефон 0889 488 000; 07433 23 63
е-mail dani_21ood@abv.bg; ivaylo.iliev@ultranet.biz
Лице за контакт Мая Кирилова Благоева
Органи на управление Управители - Мая  Благоева, Вероника Карамитова.


Съдружници  Мая  Благоева, Вероника Карамитова.

  Договори за разпространение на програми
Девин Лан ЕООД ЕИК 200385306
Държава България
Адрес на управление Девин 4800, ул. "Цветан Зангов" № 9-11
Телефон 0896 885074
е-mail devin_lan@abv.bg
Лице за контакт Нора Радулова Кочева
Органи на управление Управители - Нора  Кочева.
Едноличен собственик на капитала 
Нора  Кочева.

  Договори за разпространение на програми
Деймос ЕООД ЕИК 112522263
Държава България
Адрес на управление Ракитово 4640, ул. Герушка № 6
Телефон 03542/ 3424
е-mail deymos_tv@yahoo.com
Адрес за кореспонденция Ракитово 4640, ул. 'Христо Ботев' № 3А
Органи на управление Управител - Георги Георгиев Захариев
Едноличен собственик на капитала   Георги Георгиев Захариев
  Договори за разпространение на програми