ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Кулсат ООД ЕИК 114126857
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801807
е-mail [email protected]
Лице за контакт Пламен Петров Петров
Органи на управление  Пламен Петров Петров

Съдружници  Пламен Петров Петров, Спринт ООД, Михаил Вътов Йотов
  Договори за разпространение на програми
Л и Л Инвестмънт ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204657821
Държава България
Адрес на управление гр. Димитровград 6400, ул. "Емилиян Станев", бл. 6, вх. Б, ап. 4
Лице за контакт Любомир Стоев Монев
Органи на управление Управители - Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
Съдружници  Лилия Стелиянова Колева – Петрова, Любомир Стоев Монев.
  Договори за разпространение на програми
Лазур ООД ЕИК 106579788
Държава България
Адрес на управление гр. Враца 3000, ул. Арда № 8
Телефон 092/ 665530; 092/ 661094; 0888 340 736
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Враца 3000, ул. Стоян Кялъчев № 23
Лице за контакт Красимир Петков Стефанов
Органи на управление  Красимир Петков Стефанов
Съдружници  Красимир Петков Стефанов, Цветомила Петрова Михайлова, Кейбъл Ком - Холдинг ООД, Здравко Любенов Михайлов, Владимир Любенов Михайлов
  Договори за разпространение на програми
ЛАНМАКС НЕТ ООД ЕИК 201476132
Държава България
Адрес на управление Златарица 5090, ул. Стефан Попстоянов № 8
Телефон 0885 656 535
е-mail [email protected]
Лице за контакт Стоян Тодоров Евтимов
Органи на управление Стоян Тодоров Евтимов
Съдружници  Стоян Тодоров Евтимов, Анета Йорданова Евтимова


  Договори за разпространение на програми
Ланстар ООД ЕИК 203035407
Държава България
Адрес на управление Войводиново 4135, ул. Христо Ботев № 57A
Телефон 03101 2552
е-mail [email protected]
Лице за контакт Димитър Георгиев Чолаков
Органи на управление Михо Рангелов Лазаров, Димитър Георгиев Чолаков (заедно и поотделно)
Съдружници  Михо Рангелов Лазаров, Димитър Георгиев Чолаков
  Договори за разпространение на програми
Лафи ООД ЕИК 124102185
Държава България
Адрес на управление гр.Балчик 9600, ж.к. Балик, бл. 31, вх. А, ет. 4, ап. 11
Телефон 0579/ 75034;0579/ 72986
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр.Балчик 9600, ул. Варненска № 2, вх. Б
Лице за контакт Михаил Костадинов Михайлов
Органи на управление Борислав Василев Лафазански
Съдружници  Борислав Василев Лафазански, Мария Михайлова Лафазанска
  Договори за разпространение на програми
ЛИНК + ООД ЕИК 108517755
Държава България
Адрес на управление гр. Момчилград 6800, ул. Георги Бенковски № 22
Телефон 03631 7315
е-mail [email protected]
Лице за контакт Ерджан Абдулазис Бекир
Органи на управление  Ерджан Абдулазис Бекир, Веселин Асенов Иванов (заедно и поотделно)

Съдружници  Ерджан Абдулазис Бекир, Веселин Асенов Иванов
  Договори за разпространение на програми
Ловеч Спринт ООД ЕИК 201389970
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, пл. Свобода, сграда НТС, стая 407
Телефон 0888 942794
е-mail [email protected]
Лице за контакт Поля Митова
Органи на управление Поля Петкова Митова
Съдружници  Ивайло Петков Върбичков, Поля Петкова Митова, Спринт ООД
  Договори за разпространение на програми
Локалхост ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200454396
Държава България
Адрес на управление гр. София 1225, ж.к. "Орландовци" ,ул."Овчарска",бл.22, "
Телефон 02 8399977
е-mail [email protected]
Лице за контакт Невена Младенова Димитрова
Органи на управление Управител - Невена Младенова Димитрова.
Съдружници  Невена Младенова Димитрова, Явор Владиславов Димитров.
  Договори за разпространение на програми
Лъки ООД ЕИК 102044199
Държава България
Адрес на управление Карнобат 8400, ул. Слав Мерджанов № 12
Телефон 0559 22170 ; 0888 333 120
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция Карнобат 8400, ул. "Кооперативна"' № 4
Лице за контакт Здрако Недев
Органи на управление Трендафил Георгиев Стоянов и Здравко Вълков Недев (заедно и поотделно)
Съдружници  Трендафил Георгиев Стоянов, Валентин Величков Великов, Александър Петров Алексиев, Здравко Вълков Недев, Красен Величков Великов, 
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Любомир Кумбаров - Любо - Недействащo ЕИК 101709062
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул.'Христо Ботев' № 18
Телефон 0886 691800
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул.'Христо Ботев' № 18
Лице за контакт Любомир Емилов Кумбаров
Органи на управление  Любомир Емилов Кумбаров.
  Договори за разпространение на програми
ЛЮЛЯКОВО НЕТ ООД ЕИК 200681814
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к. Лазур № 89, партер
Телефон 0888 210704
Лице за контакт Кирил Лазаров Василев
Органи на управление  Кирил Лазаров Василев

Съдружници  Янка Делчева Василева, Комекс ЕООД, Кирил Лазаров Василев, Костадинка Иванова Алексиева
  Договори за разпространение на програми
М И С 70 ООД ЕИК 101790737
Държава България
Адрес на управление гр. Банско 2770, ул. Цар Симеон № 54, вх. Б, ет. 1, ап. 6
Телефон 0885001545; 0749 / 91212
е-mail [email protected]
Лице за контакт Димитър Георгиев Грозданов
Органи на управление Димитър Георгиев Грозданов
Съдружници  Димитър Георгиев Грозданов, Светла Христова Грозданова
  Договори за разпространение на програми
М Сат Кейбъл ЕАД ЕИК 103131746
Държава България
Адрес на управление гр. София 1080, бул. 'Брюксел' № 1
Телефон 052/ 604 514; 052/370462
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Ген. Паренсов' № 3
Лице за контакт Светлана Недева Димитрова
Органи на управление Представители - Драгомир Пенков Дойчев, Милчо Петков Близнаков.
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Драгомир Пенков Дойчев, Холдинг Варна АД, ЕИК 103249584, Милчо Петков Близнаков.
Лица, упражняващи контрол ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ЕИК 103249584
  Договори за разпространение на програми
М Сат Преслав ООД ЕИК 103826324
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Мир', бл. 6, ет. 4, ап. 10
Телефон 052/ 301301; 052 / 604 513
е-mail [email protected]
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9010, ул. 'Мир', бл. 6, ет. 4, ап. 10
Лице за контакт Росен Милков Владимиров
Органи на управление Дечка Маринова Емандиева, Росен Милков Владимиров - управители
Съдружници  М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД, Дечка Маринова Емандиева
  Договори за разпространение на програми