ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
Ловеч Спринт ООД ЕИК 201389970
Държава България
Адрес на управление гр. Ловеч 5500, пл.'Свобода', сграда НТС, стая 407
Телефон 0888 942794
е-mail bmnnikolov@yahoo.com
Адрес за кореспонденция гр. Ловеч 5500, пл. 'Свобода', сграда НТС , стая 407
Лице за контакт Поля Петкова Митова
Органи на управление Управител - Поля Петкова Митова
Съдружници  Ивайло Петков Върбичков Поля Петкова Митова.
  Договори за разпространение на програми
Локалхост ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200454396
Държава България
Адрес на управление гр. София 1225, ж.к. "Орландовци" ,ул."Овчарска",бл.22, "
Телефон 02 8399977
е-mail iavor.dimitrov@localhost.bg
Лице за контакт Невена Младенова Димитрова
Органи на управление Управител - Невена Младенова Димитрова.
Съдружници  Невена Младенова Димитрова, Явор Владиславов Димитров.
  Договори за разпространение на програми
Лъки ООД ЕИК 102044199
Държава България
Адрес на управление Карнобат 8400, ул. "Слав Мерджанов" № 12
Телефон 0559 22170 ; 0888 333 120
е-mail gogo73@mail.bg
Адрес за кореспонденция Карнобат 8400, ул. "Кооперативна"' № 4
Лице за контакт Здрако Вълков Недев
Органи на управление Управители-Здравко Вълков Недев, Трендафил Георгиев Стоянов
Съдружници  Александър Петров Алексиев, Валентин Величков Великов, Здравко Вълков Недев, Красен Величков Великов, Трендафил Георгиев Стоянов
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Любомир Кумбаров - Любо - Недействаща ЕИК 101709062
Държава България
Адрес на управление Кочан 2955, ул.'Христо Ботев' № 18
Телефон 0886 691800
е-mail lyubo_16@abv.bg
Адрес за кореспонденция Кочан 2955, ул.'Христо Ботев' № 18
Лице за контакт Любомир Емилов Кумбаров
Органи на управление  Любомир Емилов Кумбаров.
  Договори за разпространение на програми
Люляково Нет ООД ЕИК 20068181
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ж.к."Лазур" № 89
Телефон 0888 210704
Лице за контакт Кирил Лазаров Василев
Органи на управление Управител - Кирил Лазаров Василев.
Съдружници  Янка Делчева Василева, "Комекс" ЕИК 102268343, Кирил Лазаров Василев,Костадинка Иванова Алексиева.
  Договори за разпространение на програми
М И С 70 ООД ЕИК 101790737
Държава България
Адрес на управление гр. Банско 2770, ул. 'Цар Симеон' № 54, вх. Б, ет. 1, ап. 6
Телефон 0885001545; 0749 / 91212
е-mail mis70@gedimeks.com
Адрес за кореспонденция гр. Банско 2770, ул. 'Цар Симеон' № 54, вх. Б, ет. 1, ап. 6
Лице за контакт Димитър Георгиев Грозданов
Органи на управление Управител - Димитър Георгиев Грозданов.
Съдружници  Димитър Георгиев Грозданов, Светла Христова Грозданова
  Договори за разпространение на програми
М Сат Кейбъл ЕАД ЕИК 103131746
Държава България
Адрес на управление гр. София 1080, бул. 'Брюксел' № 1
Телефон 052/ 604 514; 052/370462
е-mail acc@msat.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9000, ул. 'Ген. Паренсов' № 3
Лице за контакт Светлана Недева Димитрова
Органи на управление Представители - Драгомир Пенков Дойчев, Милчо Петков Близнаков.
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Драгомир Пенков Дойчев, Холдинг Варна АД, ЕИК 103249584, Милчо Петков Близнаков.
Лица, упражняващи контрол ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ЕИК 103249584
  Договори за разпространение на програми
М Сат Преслав ООД ЕИК 103826324
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. 'Мир', бл. 6, ет. 4, ап. 10
Телефон 052/ 301301; 052 / 604 513
е-mail acc@m-sat.bg
Адрес за кореспонденция гр. Варна 9010, ул. 'Мир', бл. 6, ет. 4, ап. 10
Лице за контакт Росен Милков Владимиров
Органи на управление Дечка Маринова Емандиева, Росен Милков Владимиров - управители
Съдружници  М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД, Дечка Маринова Емандиева
  Договори за разпространение на програми
Макс Телеком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 121261531
Държава България
Адрес на управление гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" № 80,ет. 4
Телефон 0999 501100
е-mail office@maxtelecom.bg
Уеб сайт www.maxtelecom.bg
Лице за контакт Иван Стефанов
Органи на управление Управител - "Би Ейч Менеджмент" ЕООДСъдружници  Даниил Евгениевич Купсин, "Ем Ти Мениджмънт" ЕАД, ЕИК/ПИК 204104475
  Договори за разпространение на програми
Макс.ТВ ЕООД ЕИК 202623546
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул."Никола Вапцаров" №5, офис 604
Телефон 0894 496289
е-mail violeta@rutv.bg
Лице за контакт Николай Зонев
Органи на управление Управител - Тодор Бранимиров Лазаров.
Едноличен собственик на капитала  „Булкапитал Груп" ООД  Договори за разпространение на програми
Макском-Инвест ЕООД - Недействаща ЕИК 102617994
Държава България
Адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. 'ул.Гладстон No 28
Телефон 056/ 841739;0879685100
е-mail maxcom2000@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Бургас 8000, ул. 'Фердинандова' № 55
Лице за контакт Николай Георгиев Райков
Органи на управление Управител - Николай Георгиев Райков.
Лица, упражняващи контрол Николай Георгиев Райков
  Договори за разпространение на програми
Марисат ООД ЕИК 114126825
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. "Иван Вазов"' № 4, ет. 5, ап. 12
Телефон 064/ 801279; 064 801807
е-mail marisat@optisprint.net
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5
Лице за контакт Мариан Георгиев Манчев
Органи на управление Управител - Мариан Георгиев Манчев.Съдружници  Мариан Георгиев Манчев, "СПРИНТ" ООД
  Договори за разпространение на програми
Мармил 2011 ООД ЕИК 201788609
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Красно село, ул. '20 - ти април' № 6,ет.1, ап.1
Телефон 0659 / 92625 ; 0888949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. 'Васил Левски' № 1,бл.Строител, вх .A
Лице за контакт Мариана Венелинова Желева
Органи на управление Управители - Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Милен Йорданов Пиронски.
Съдружници  Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Милен Йорданов Пиронски.
  Договори за разпространение на програми
ЕТ Мартин Дачев - М И М ЕИК 114028060
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, бул. 'Христо Ботев' № 5, вх. Д
Телефон 064/ 46578; 0888789043; 0886643005
е-mail martin@dachev.com; marina_dacheva@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, бул. 'Христо Ботев' № 5, вх. Д, ап. 8
Лице за контакт Мартин Йорданов Дачев
Органи на управление Мартин Йорданов Дачев
  Договори за разпространение на програми
Мега-Лан ООД - Недействаща ЕИК 101662538
Държава България
Адрес на управление гр. Благоевград 2700, ул. '14-ти полк' № 6
Телефон 073/ 519915
Адрес за кореспонденция гр. Благоевград 2700, ул. '14-ти полк' № 6
Лице за контакт Владимир Василев Иванов
Органи на управление Управители - Владимир Василев Иванов.
Съдружници  Маряна Методиева Димова, Владимир Василев Иванов, Владимир Свиленов Русев.
  Договори за разпространение на програми