ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятие
НЕТРОНИКС ТВ ЕООД ЕИК 206545276
Държава България
Адрес на управление гр. Кърджали 6600, бул. България № 94
Органи на управление Мюмюн Екрем Муса
Едноличен собственик на капитала  Мюмюн Екрем Муса
  Договори за разпространение на програми
Нетстрой ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 115585169
Държава България
Адрес на управление Хисаря 4180, ул. Иванка Пашкулова № 7
Телефон 0885 251325
е-mail info@netsroy.bg
Адрес за кореспонденция гр. Пловдив 4003, "Момчил Войвода" № 11
Лице за контакт Найден Павлов Павлов
Органи на управление Управител - Николинка Ненова Павлова.
Едноличен собственик на капитала  Павел Найденов Павлов.
  Договори за разпространение на програми
НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ ЕООД - Недействаща ЕИК 117619271
Адрес на управление ул. Църковна независимост № 18, ет. 1
Телефон 082/ 846191
е-mail maximov@networx.bg
Лице за контакт Дамян Николов Найденов
Органи на управление Николай Стефанов Андреев
Едноличен собственик на капитала  Виваком България ЕАД, ЕИК 831642181
  Договори за разпространение на програми
Никем Нет ООД ЕИК 175229512
Държава България
Адрес на управление Световрачене 1252, ул. Софийска № 1А
Телефон 0894 489989
е-mail edimitrov@nikem-bg.net
Лице за контакт Емил Димитров
Органи на управление Емил Тодоров Димитров



Съдружници  Емил Тодоров Димитров, Николай Димитров Йорданов



  Договори за разпространение на програми
НИКМИР ООД ЕИК 202348025
Държава България
Адрес на управление гр. Свищов 5250, ул. Черни връх № 19А
Телефон 0631/ 4-11- 44; 0888 887522
е-mail videosat@yahoo.com; anton_vs@abv.bg
Лице за контакт Мирослав Антонов Георгиев
Органи на управление Мирослав Антонов Георгиев, Николай Антонов Георгиев (поотделно)
Съдружници  Красимир Иванов Александров, Георги Иванов Георгиев, Петър Димитров Маринов, Мирослав Антонов Георгиев, Николай Антонов Георгиев





  Договори за разпространение на програми
НИКО НЕТ КОМ ЕООД ЕИК 160097528
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4003, р-н Северен, ул. Ком № 2
Телефон 032/ 629410
е-mail ikoniko@mail.bg
Лице за контакт Николай Ганчев Петров
Органи на управление Стефан Колев Маринов, Никола Танев Георгиев (заедно и поотделно)
Едноличен собственик на капитала  Никола Танев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
НИКОМ ООД ЕИК 114123601
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. Иван Вазов № 4, ет. 5, офис12
Телефон 064/ 801807
е-mail ktnikom@optisprint.net
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление  Драгомир Найденов Найденов

Съдружници  Спринт ООД, Диян Стефанов Ганчев


  Договори за разпространение на програми
Нил Електрик ООД - Недействаща ЕИК 201253282
Държава България
Адрес на управление Исперих 7400, ул. "Христо Ботев" № 39
Телефон 0888 594541
е-mail nilelectricbg@gmail.com
Лице за контакт Мухарем Якуб Мустафа
Органи на управление Управител - Мухарем Якуб Мустафа
Съдружници  Шенко Христов Димов, Мухарем Якуб Мустафа.

  Договори за разпространение на програми
Нисон ООД - Недействаща ЕИК 117627186
Държава България
Адрес на управление гр. Русе 7000, ул. 'Генерал Паренсов' № 4
Телефон 0659 92625
е-mail office@eta.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ж.к. 'Строител', ул. 'Васил Левски' № 1
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управител - Стефан Иванов Терзийски.
Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова.



  Договори за разпространение на програми
ННТ ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 204517043
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ул. "Мена" № 10
Телефон 0988 209992
е-mail nnt1@mail.bg
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, ул. "Цар Иван Александър" № 3
Лице за контакт Атанас Петров Атанасов.
Органи на управление Управител -  Атанас Петров Атанасов.
Едноличен собственик на капитала  Атанас Петров Атанасов.
  Договори за разпространение на програми
НОВА ИГРА ООД ЕИК 204865562
Държава България
Адрес на управление гр. София 1172, ул. Самоков № 15, сграда Диамант, ап. 59
Телефон 0886 079349
е-mail savina.gerdjikova@gmail.com
Органи на управление Савина-Йоанна Димитрова Герджикова, Паулина Светломирова Петрова (поотделно)
Съдружници  Паулина Светломирова Петрова, Савина-Йоанна Димитрова Герджикова
  Договори за разпространение на програми
Новатех ООД - Недействаща ЕИК 175202821
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. 'Дружба-2', бл. 304, вх. Г, ет. 1, зала № 1
Телефон 02/ 9787723; 0885 / 836 555
е-mail support@novatech.bg
Лице за контакт Георги Николаев Николов
Органи на управление Управител - Илиян Николаев Николов.


Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Илиян Николаев Николов.
  Договори за разпространение на програми
Ню Вижън България ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 201312859
Държава България
Адрес на управление Несебър 8230, ул." Черно море 2 " No 100, ет. 5, ап. 7
Телефон 0896 040 006
е-mail k_zdravka@abv.bg
Лице за контакт Здравка Красимирова Кръстева
Органи на управление Управител - Здравка Красимирова Кръстева.
Едноличен собственик на капитала   Здравка Красимирова Кръстева.
  Договори за разпространение на програми
НЮ ДРИЙМ ТИ ВИ ЕООД ЕИК 202687470
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, р-н Изгрев, ж.к. Изгрев, ул. Незабравка, бл. 315, ап. 49
Телефон 02 9785007
е-mail office@new-dream.tv
Уеб сайт www.new-dream.tv
Лице за контакт Димитър Марков Ганчев
Органи на управление Димитър Марков Ганчев
Едноличен собственик на капитала  Димитър Марков Ганчев
  Договори за разпространение на програми
Ню Еидж Нетуъркс ЕООД - Недействаща ЕИК 175020847
Държава България
Адрес на управление гр. София 1784, ж.к. "Младост 1", бл.48,вх.Б, ет. 2
Органи на управление Управител - Филип Здравков  Иванов.
Едноличен собственик на капитала   Филип Здравков  Иванов.
  Договори за разпространение на програми