Име на предприятие
Телекомуникационна Компания Варна ЕАД - Недействаща ЕИК 201381937
Държава България
Адрес на управление гр. Варна 9000, ул. "Иван Драсов" № 8
Телефон 052 919293
е-mail office@tcv.bg
Лице за контакт Бойко Ангелов Ангелов
Органи на управление Управител - Бойко Ангелов Ангелов .
Едноличен собственик на капитала  Съвет на директорите: Живко Петров Великов, Бойко Ангелов Ангелов,Георги Илиев Георгиев
  Договори за разпространение на програми
Теленет България АД - Недействаща ЕИК 203184835
Държава България
Адрес на управление гр. София 1582, ж.к. Дружба, бл. 502,вх. А,ет.6,ап.16
Телефон 0885 228732
е-mail yonchina@telenet.bg
Уеб сайт www.telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Добрич 9300, ул." Сан Стефано" №6 Б,ет.1,ап. 5
Лице за контакт Павлина Савова Йончина
Акционери  Съвет на директорите -Благовест Климентов Благов.
  Договори за разпространение на програми
Теленет Сървисис ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 203692666
Държава България
Адрес на управление гр. Добрич, ул. Независимост № 2А, ет. 3
Телефон 0886399952
е-mail vdimitrov@telenet.bg
Адрес за кореспонденция гр. София, ул."Магнаурска школа" №11,ет.1,ап.114
Лице за контакт Владимир Ненчев Димитров
Органи на управление Управител - Владимир Ненчев Димитров.
Съдружници  Владимир Ненчев Димитров, Павлин Пламенов Петков


  Договори за разпространение на програми
Телериб ООД ЕИК 114532150
Държава България
Адрес на управление гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Телефон 064/ 801807
е-mail satcompl@satcom.bg; office@plevensprint.com
Адрес за кореспонденция гр.Плевен 5800, ул. 'Иван Вазов' № 4, ет. 5, офис 12
Лице за контакт Драгомир Найденов Найденов
Органи на управление Управител - Драгомир Найденов Найденов.
Съдружници  Съдружници: Мариана Венелинова Желева- Атанасова, Величка Евтимова Йотова, Спринт еик: 114613893Лица, упражняващи контрол САТКОМ-ПЛЕВЕН ЕИК 114613893
  Договори за разпространение на програми
Телесат ООД ЕИК 106000517
Държава България
Адрес на управление Априлци 5641, ул. "Нарцис" № 1
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл."Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Стефан Иванов Терзийски
Органи на управление Управители - Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова .


Съдружници  Стефан Иванов Терзийски, Мариана Венелинова Желева - Атанасова, Михаил Вътов Йотов, Пламен Петров Петров.  Договори за разпространение на програми
Телесим 2006 ЕООД ЕИК 175113696
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина 3200, ул."Г.С.Раковски" № 36
Органи на управление Управител - Соня Йорданова.
Едноличен собственик на капитала  Соня Йорданова.
  Договори за разпространение на програми
Телесим 2007 ООД - Недействаща ЕИК 175113707
Държава България
Адрес на управление гр. София 1606, ул."20-ти април" №6,ет.1,ап.1
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски"№1, бл."Строител", вх. А, партер
Органи на управление Управител - Мариана Венелинова Желева -Атанасова .
Съдружници  Мариана Венелинова Желева -Атанасова, Стефан Иванов Терзийски.
  Договори за разпространение на програми
Телефон.ком ООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 200343921
Държава България
Адрес на управление гр. Сливен 8800, бул. "Хаджи Димитър" , бл. 64, вх. Д
Телефон 0885 760454
е-mail donev66@abv.bg
Лице за контакт Димитър Георгиев Донев
Органи на управление Управител - Наташа Петрова Найденова.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Наташа Петрова Найденова.
  Договори за разпространение на програми
Телнет ООД ЕИК 104639509
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново 5000, бул. България № 17
Телефон 062 603 071, 0888149259
е-mail support@telnet.bg
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново 5000, ул. "Полтава" № 3, вх. Л
Лице за контакт Димитър Валентинов Велев
Органи на управление Управители - Тодор Анастасов Нешев, Димитър Валентинов Велев, Венцислав Иванов Петров, Венцислав Иванов Стоев.


Съдружници  Тодор Анастасов Нешев, Димитър Валентинов Велев, Венцислав Иванов Петров и Венцислав Иванов Стоев.
  Договори за разпространение на програми
ТЕРА ТВ ЕООД ЕИК 202213497
Държава България
Адрес на управление Сливо поле 7060, ул.'Воден' № 3
Телефон 0889659505
е-mail r.mollov@abv.bg
Лице за контакт Радослав Моллов
Органи на управление Управител - Радослав Моллов.
Едноличен собственик на капитала   Радослав Моллов.
  Договори за разпространение на програми
Теринет ЕООД ЕИК 202581638
Държава България
Адрес на управление гр. Гоце Делчев 2900, ул. "Паул Ленц" № 2
Телефон 0887 661446
е-mail terinet@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Гоце Делчев 2900, ул. 'Николай Добрев' № 1
Лице за контакт Халил Халилов Летифов
Органи на управление Управители - Халил Халилов Летифов, Велизар Лилов Летков.
Едноличен собственик на капитала   Велизар Лилов Летков.
  Договори за разпространение на програми
Ти Ви Ем - 5 ООД ЕИК 106503372
Държава България
Адрес на управление Бяла Слатина 3200, ул. "Крайбрежна" № 8Б, вх. В, ет. 4, ап. 39
Телефон 0888 949617
е-mail tv01@abv.bg
Адрес за кореспонденция гр. Червен бряг 5980, ул. "Васил Левски" № 1, бл. "Строител", вх. А, партер
Лице за контакт Тони Миладинов Цоков
Органи на управление Управители - Милен Красимиров Цветков.Съдружници  Едноличен собственик на капитала - Милен Красимиров Цветков.

  Договори за разпространение на програми
ТиВи Нет Сървисис ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 175099926
Държава България
Адрес на управление гр. Пловдив 4002, ул. "Перущица" № 8
Телефон 0876 966909
е-mail office@voffice.bg
Адрес за кореспонденция гр. София 1000, бул."Свети Наум" № 25
Лице за контакт Златко Рабаджиевски
Органи на управление Управител - Златко Рабаджиевски.
Едноличен собственик на капитала   Златко Рабаджиевски.
  Договори за разпространение на програми
Тимнет ЕООД - Не са предоставени договори за разпространение на програми ЕИК 205239593
Държава България
Адрес на управление гр. София 1220, ж.к. Лев Толстой, бл. 22, вх. Б, ет. 1, ап. 14
Телефон 0886108510
е-mail july.marinov.84@gmail.com
Адрес за кореспонденция Козлодуй 3320, ул. "Царибродска" № 14
Лице за контакт Юлиян Емилов Маринов
Органи на управление Управител - Андон Божидаров Гаврилов
Едноличен собственик на капитала   Андон Божидаров Гаврилов
Лица, упражняващи контрол Андон Божидаров Гаврилов
  Договори за разпространение на програми
ТОНИ КОМ-19 ЕООД ЕИК 205586626
Държава България
Адрес на управление Раднево 6260, ул. "Юрий Гагарин" № 24, ет. 1, ап.
е-mail tonikom19@abv.bg
Лице за контакт Пламен Йовчев Желязков
Органи на управление Управител - Тоньо Грозев Иванов.
Едноличен собственик на капитала  Тоньо Грозев Иванов.
  Договори за разпространение на програми