НАДЗОР

Начало » НАДЗОР

Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-18 от 03.04.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-15 от 03.04.2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-25 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-24 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-23 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-22 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-21 от 28 август 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-20 от 28 август 2019 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-42 от 11.12.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-34 от 04.09.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-13 от 27.02.2018 г.
Наказателно постановление № РД-10-19 от 31 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-18 от 16 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-17 от 09 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-16 от 09 юли 2019 г.
Наказателно постановление № РД-10-15 от 01 юли 2019 г.
Доклад избори на членове на Европейски парламент Специализиран мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за избори на членове на Европейски парламент от Република България (26 април – 26 май 2019 г.)
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-68 от 31.10.2017 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-36 от 02.10.2018 г.
Съдебна практика по наказателно постановление № РД-10-14 от 22.03.2018 г.